Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima

 

Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima obilježava se 23. avgusta. Ovaj dan potiče od Praške deklaracije o zločinima komunizma (3. juna 2008.), koju je između ostalih predložena i potpisana od Vaclava Havela i brojnih članova Europskog parlamenta. Podsjeća na pakt Hitlera i Staljina. Naime, 23. avgusta 1939. godine potpisan je njemačko-sovjetski pakt o nenapadanju, poznat kao Sporazum Molotov-Ribbentrop, kojim je postignut javni sporazum o nenapadanju i tajni sporazum o podjeli interesnih sfera u Istočnoj Europi. 
U slobodnom svijetu na taj dan organizirale su se demonstracije pod nazivom Dan crne vrpce s ciljem upoznavanja svijeta o prikrivanju zločina. Dana 23. juna 2008. potpisana je izjava podrške od 409 članova Europskog parlamenta za uspostavu dana sjećanja. Potvrđen je tačkom 15. Rezolucije Europskog parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu od 2. aprila 2009. odlukom o proglašenju dana sjećanja na žrtve staljinizma i nacionalsocijalizma sa 533 glasova (44 protiv i 33 suzdržanih). U završnom dijelu Rezolucije pozvani su parlamenti i vlade svih država članica EU, država kandidatkinja za EU kao i zemalja povezanih s Europskom unijom, na usvajanje i provedbu te Rezolucije. Parlamentarna skupština Vijeća Europe odlučno osuđuje teška kršenja ljudskih prava počinjena od strane totalitarnih komunističkih režima te izražava suosjećanje, razumijevanje i priznanje za žrtve tih zločina. Skupština vjeruje da žrtve zločina totalitarnih komunističkih režima koje su još žive, ili njihove obitelji, zaslužuju suosjećanje, razumijevanje i priznavanje njihovih patnji i time Skupština poziva sve komunističke i post-komunističke stranke u svojim državama članicama, koje to još nisu učinile, da ponovno ocijene povijest komunizma i svoju vlastitu prošlost, da se jasno distanciraju od zločina totalitarnih komunističkih režima te da ih potpuno jasno osude. Europski je parlament u svojoj preporuci naglasio da svaka zemlja prilagodi vrijeme i način obilježavanja sjećanja na žrtve totalitarnih režima vlastitoj povijesti i tradiciji. 
 
Bosna i Hercegovina će kao jedan od uslova za ulazak u EU morati ispuniti i ovaj, odnosno, usvojiti i obilježavati Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Kada dođe to vrijeme, mnogi će se morati odreći sljeđenja ideja Titove Jugoslavije koja spada u red zemalja u kojoj je vladao totalitarni režim. Odnosno, morat će se javno distancirati od politike I ideja ovog režima. Možda to bude konačno i podstrek za usvajanje zakona o lustraciji u BiH.
 
Izvor: www.wikipiedija.org
Obradio: Anes Džunuzović