Referendum u Turskoj – Važniji od obavljanja umre!?

evet2010_01Dvanaestog septembra 2010. godine u Republici Turskoj održaće se „historijski“ referendum na kojem će se građani izjasniti da li su za promjenu postojećeg Ustava ili ne. Vladajuća AK partija i premijer Erdoan pozivaju građane da izađu na ovaj referendum i daju svoj glas „ZA“ (EVET) promjene.

Neki štampani mediji su objavili izjave nekih imama koji takođe pozivaju muslimane da izađu na ovaj referendum i daju svoj glas ZA uz konstatacije da je za njih važnije da izađu na ovaj referendum nego da, recimo, odu u to vrijeme u sveta mjesta, Meku i Medinu i da obave umru. Razlog ovakvim stavovima je očekivanje da će nakon promjene postojećeg Ustava Republike Turske konačno biti uzdrmani neprirodni temelji sekularističkog poretka u državi.  Šta zapravo sadrži paket ustavnih promjena koji može biti usvojen ovim referendumom? Nudi prije svega promjenu u izboru i ovlastima Vrhovnog Suda i Visokog tužilačkog i sudskog Vijeća Republike Turske.

evet2010_02

Vrhovni sud je posljednju deceniju i po donosio odluke o zabrani političkih partija koje svojim programima i djelovanjem narušavaju sekularno opredjeljenje Republike Turske, spriječavao donošenje i sprovođenje odluke o poništenju zabrane hidžaba, naložio otpuštanje 569 lica iz vojske samo zato što su prakticirali vjeru i/ili su im supruge bile pokrivene itd. Predviđenim ustavnim promjenama neće više imati 11 članova kao do sad već 17 od čega će Predsjednik Republike direktno birati 14 članova, a preostalu trojicu Parlament. Nakon usvajanja ustavnih promjena očekuje se da će otpuštena lica iz vojske Republike Turske moći dobiti pravo na povrat na posao u vojsci kao i odgovarajuću odštetu, da će konačno moći biti pravosnažno osuđene osobe koje su nedavno pripremali vojni udar i sl. Podsjećamo da su ta lica i nakon jasnih dokaza i vlastitih priznanja da su planirali i pripremali vojni udar ipak od strane Vrhovnog suda ostavljena na slobodi, čak šta više i na funkcijama u vojsci na kojima su i dosada bili. Ustavnim promjenama biće omogućeno svim građanima i za sve vrste parnica da budu razmatrane na Ustavnom sudu umjesto kao do sada na Evropskom sudu za ljudska prava gdje je od 1959. godine do danas protiv Republike Turske pokrenuto 2295 parnica od čega je u 2017 slučajeva Turska morala da plaća velike odštete.

Turska je jedna od rijetkih zemalja u kojoj postoji dvostruko sudstvo: vojno i civilno. Po dosadašnjoj praksi ukoliko je vojno lice bilo optuženo za npr. krijumčarenje droge njemu se sudilo na vojnom sudu. Prema novim izmjenama, od sada će im se na vojnom sudu suditi samo za ono što ima veze sa njihovom dužnošću, a za sve ostalo na civilnim sudovima. Jasno je da su mnoge opozicione partije (CHP) protiv ovog referenduma jer su do sada imali veću vlast nego što im pripada i pored činjenice da je AK partija vladajuća u Parlamentu. Mnoge parlamentarne odluke putem sudskih i tužilačkih mehanizama su osporili i spriječili njihovu primjenu.

Molimo Allaha dž.š. da pomogne muslimanima u Turskoj i da ovim referendumom koji će se održati u nedelju, 12. septembra, odmah iza bajramskih blagdana ostvare dobrobit za islam i muslimane, ne samo u Turskoj već i u širem regionu.