Okrugli sto ''Genocid nad Bošnjacima 1992. - 1995.''

U subotu, 22. decembra sa početkom u 10:30 u Hotelu ''Europe'' u Sarajevu u organizaciji našeg Udruženja bit će održan okrugli sto na temu ''Genocid nad Bošnjacima 1992. -1995. ''. Skup je otvoren za javnost pa vas pozivamo da svojim prisustvom i aktivnim učešćem u diskusiji doprinesete širenju istine.

 

Učesnici ovog okruglog stola su:

1. Nihad Halilbegović: ''Nihad Halilbegović ''Priprema agresije na BiH sa posebnim osvrtom na ulogu JNA i TO u pripremi''

2. Mr. Fatmir Alispahić: ''Medijska priprema genocida nad Bošnjacima''

3. Bakira Hasečić ''Sistematsko silovanje Bošnjakinja'' 
 
4. Šaćir Srebrenica ''Žrtve agresije na BiH''
 
5. Muharem Omerdić ''Stradanje imama i objekata IZ tokom agresije na BiH'' 
 
6. Avdo Huseinović ''Usporeni genocid u srednjem Podrinju''
 
7. Akif Agić: ''Zločini HVO-a i HV-a nad Bošnjacima''
 
8. Amor Mašović ''Masovne grobnice'' 
 
9.Doc. dr. Admir Muratović: ''Agresija na BiH i zločini i montirani procesi nad Bošnjacima u Sandžaku od 1992. do 1995 godine'' 
 
10. Ibrahim Čikić: ''Lično iskustvo stradalnika akcije 'Lim'''