«NAJLUĐA NOĆ»

hangoverPrije nego što progovorimo par riječi o naslovu da odredimo šta znače dva pojma od kojih se sastoji. Prva riječ predstavlja superlativ od pridjeva lud, a za onog ko je takav naš narod bi rekao: «nije sav svoj» ili «fali mu daska u glavi», a znači i osobu poremećene svijesti. Ovaj pojam bi se mogao odrediti na više načina, ali u suštini to je ovo što smo već rekli. Što se tiče druge riječi, odnosno riječi noć, ona predstavlja tamni dio dana, a dan je vremenski period od dvadeset četiri sata. Zajedno ova dva pojma se odnose na jedan svjetski događaj, a to je noć na prijelazu dvije godine, noć između stare i nove godine. U svom prvom dijelu ovaj tekst će biti posvećen upravo noći, a kasnije ćemo se vratiti na «najluđu noć».

Allah dž. š., Gospodar i Stvoritelj nebesa i zemlje, noći i dana ima u Svojoj knjizi, Kur'anu, jedan poseban, mogli bismo reći privilegovan odnos prema noći. Kada se razmisli o riječima posvećenim noći i danu vidi se da je data određena prednost noći u odnosu na dan. To se naročito vidi iz primjera koje ćemo iznijeti u nastavku. U Kur'anu a. š. devedeset druga sura nosi naziv «NOĆ» (SURETUL-LEJL), a od ostalih 113 sura niti jedna ne nosi naziv DAN. U toj suri, u prvom ajetu Gospodar se i zaklinje sa noći pa kaže: «Tako mi noći kada tmine razastre.» O tome da noć ima prednost u odnosu na dan svjedoči i činjenica da je Allah odredio da sa zalaskom sunca, odnosno sa početkom noći, počinje dan u islamskom računanju vremena. Isto tako, kada Stvoritelj spominje noć i dan u paru, na ogromnoj većini mjesta prvo spominje noć pa onda dan. Ovdje ćemo, u tom smislu, navesti samo jedan slučaj u 190.-om ajetu sure Ali Imran gdje stoji: «U stvaranju nebesa i zemlje i u izmjeni noći i dana su, zaista, znamenja za razumom obdarene,». Noć je, dakle, znamenje, dokaz, ajet za razumom obdarene. Allah je izabrao noć da u njoj započne spuštati najveći dar čovječanstvu pa se u noći po prvi put oglasio Svome miljeniku i poslaniku Muhammedu a. s. O tom događaju Gospodar kaže: « HA-MIM. Tako Mi knjige jasne, Mi smo počeli da je u blagoslovljenoj noći objavljujemo,...»(Duhan 1-3.). Ovom događaju i ovoj blagoslovljenoj noći Stvoritelj je posvetio jednu cijelu suru SURETUL-KADR, suru posvećenu noći Kadr. Nafila, dobrovoljni namaz, je vrijednija kada se obavi noću nego danju, što takođe govori o vrijednosti noći nad danom. Allah dž. š. je stvorio i noć i dan, a evo i zašto: «Allah vam daje noć da se u njoj odmarate, a dan da vidite. Allah je neizmjerno dobar prema ljudima, ali većina ljudi neće da zahvaljuje.» (Mu'min 61.). Noć nam je data da se u njoj odmaramo, a dan da vidimo, odnosno da radimo i privređujemo, ali većina ljudi neće da zahvaljuje na toj blagodati.

Nakon što smo vidjeli kako se Gospodar odnosi prema noći i kako joj ukazuje počasti vratimo se našem naslovu. Čovjek, ta sitna praška zemlje u prostranstvu kosmosa, se odvažio da uvrijedi i oskrnavi noć tako što će je nazvati «najluđa noć». Iz ove sintagme proizlazi da je svaka noć luda, a ova najluđa što grijeh čini još većim. Međutim, noć nije niti može biti luda, a pogotovo ne najluđa, ali ljudi mogu pa bi prikladniji naziv bio «noć u kojoj su ljudi najluđi». Ljudi se, zaista, tako i ponašaju u toj noći, umjesto da odmaraju u noći oni luduju i ne samo to, već ne daju ni drugima da se odmaraju. Prisjetimo li se dešavanja u toj noći bilo kod nas bilo u svijetu jasnija nam je istinitost Allahovih riječi da većina ljudi neće da zahvaljuje. Tako ćemo svi imati priliku da u danima s početka nove godine čujemo razgovor dvoje tinejdžera sljedećeg sadržaja:
A: «Gdje si bio za novu godinu?»
B: «Kod jarana na derneku.»
A: «Kako ti je bilo?»
B: «Super, napili smo se k'o stoka.»
Svaki komentar na ovo je, zaista, suvišan.

Uložimo napor i ne dozvolimo sebi, ne samo da u čestvujemo u ludovanju te noći, već i da je vrijeđamo nazivajući je raznim ružnim imenima. Naprotiv, nastojmo da budemo u grupi za koju Allah kaže da je manjina, a to je grupa onih koji zahvaljuju na svemu pa i na blagodati koja nam je data u noći.