Reagiranje na napade na povratnike u RS

Svjedoci smo učestalog, udruženog i koordiniranog pritiska vlasti RS-a, općinskih administracija i lokalnog srpskog stanovništva na povratnike Bošnjake u Podrinje. Sve ovo se dešava u popisnoj godini u kojoj je na raznim zakonodavnim nivoima doneseno niz nepovoljnih zakona koji direktno ugrožavaju daljni opstanak Bošnjaka i Hrvata u manjem BH entitetu a sve s ciljem da u tom entitetu bude što manje nesrpskog stanovništva.

Time se Bošnjacima poručuje da nemaju šta tražiti u entitetu sa većinskim srpskim stanovništvom pa makar to bilo i u onim mjestima gdje su Bošnjaci činili većinu stanovništva prije proteklog rata. Na primjeru nedavnih nemilih dešavanja u Zvorniku ova poruka je jasno odaslana. Sada su na ispitu sigurnosne agencije RS-a da pronađu krivce za pokušaj paljenja kuće povratnika Bošnjaka u centru Zvornika, te da adekvatno kazne napadače na dvojicu povratnika koji su pretučeni kada su krenuli na Bajram namaz.

U isto vrijeme bošnjačke političke partije su, nažalost, u znatnoj mjeri zaokupljene vlastitim interesima umjesto da kroz redovne institucije i organe čine sve što je potrebno za povratak i boljitak Bošnjaka (i ostalih).

Svijetli primjer borbe za prava Bošnjaka u manjem BH entitetu je nevladina koalicija "Prvi mart" koja je ostala bez konkretne podrške bošnjačkih političkih partija i institucija.

Zbog toga, ovom prilikom AKOS sa svojim pridruženim članicama ("Svitanje" Sarajevo, "Izvor Selsebil" Živinice, "Put znanja" Zenica, "Vatan-Domovina" Bosanska Krupa, "AKOS-most" Sanski most) i prijateljskim udruženjima "Prosvjetitelj" Srebrenica, "ABOM" Sarajevo i "Mladi Muslimani" Sarajevo apeluje na bošnjačke političke partije i institucije da ujedine sve raspoložive kapacitete i da na terenu djeluju u koordinaciji sa koalicijom "Prvi mart" i organima Islamske zajednice u očuvanju bošnjačkih povratničkih zajednica.

NVO potpisnice:

- Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport (AKOS) Zenica

- Aktivna bošnjačka mreža (ABOM) Sarajevo

- Udruženje "Mladi muslimani" Sarajevo

- Udruženje "Prosvjetitelj" Srebrenica