Mladi Muslimani i Aktivna islamska omladina pod istragom

Povodom objavljenog teksta u dnevnoj štampi od 03.10.2001. Udruženje građana "Mladi Muslimani" daje slijedeće saopćenje za javnost:

Udruženje građana "Mladi Muslimani" se i ovom prilikom ograđuje i osuđuje bilo kakvu nezakonitu djelatnost.

Naše aktivnosti su poznate široj javnosti pa stoga očekujemo od onih koji su objavili tekst "Mladi Muslimani i Aktivna islamska omladina pod istragom" da jasno istupe sa svojim namjerama, ciljevima i konkretnim argumentima.

Smatramo da je i ovaj tekst dio kampanje kojom se želi demoralisati i optužiti bošnjački narod za podršku terorizmu, kako bi se izjednačio sa stvarnim agresorima.

Stvaranjem psihoze straha, nesigurnosti i nepovjerenja među Bošnjacima, želi se poistovjetiti žrtva sa agresorom i skrenuti pažnja domaće i svjetske javnosti sa stvarnih terorista iz proteklog rata.

Zahtjevamo da ovaj tekst objavite u cjelosti, a ne da nastavite dosadašnju praksu neobjavljivanja ili izvlačenja rečenica iz konteksta.