Reagiranje na optužbe Radovana Karadžića da su ''Mladi muslimani'' odgovorni za rat u BiH

U uvodnoj riječi odbrane na suđenju Radovanu Karadžiću, ovaj paljanski monstrum pokušao je da u potpunosti izmjeni pozicije u sudnici. Na mjesto Sudskog vijeća i mjesto tužitelja pokušao je da postavi sebe, a na optuženičku stolicu stavio je nezavisnu, suverenu Bosnu i Hercegovinu, njeno političko rukovodstvo iz 1992. godine, a kao prvooptuženog imenovao je bošnjačke intelektualce iz pokreta ''Mladi muslimani''. Kaže Karadžić da srpsko rukovodstvo u Bosni i Hercegovini i on na njenom čelu nisu htjeli rat, i da ga nisu izazvali, već da je to učinila SDA, i to ne cijela SDA nego mladomuslimani iz ove stranke. Svaki građanin Bosne i Hercegovine, pa i Srbi dobro znaju ko je počeo rat u Bosni i Hercegovini, znaju da je to SDS na čelu sa Karadžićem, te mentorima i logističarima iz Srbije, odnosno, srpskog političkog, vojnog, intelektualnog, crkvenog miljea. I to će Haški sud lahko dokazati. Uostalom, 9. januara 1992. godine, skoro dva mjeseca prije referenduma za nezavisnost Bosne i Hercegovine Karadžić je proglasio Srpsku republiku BiH, podjelio je po autonomnim oblastima, formirao krizne štabove općina, i napravio planove okupacije.


Zbog toga oštro odbacujemo i osuđujemo istup Karadžića i proglašavanje članova našeg Udruženja odgovornim za izbijanje rata. Istina je da su članovi našeg Udruženja, pripadnici pokreta ''Mladi muslimani'', u vrijeme pada komunizma i formiranja višepartijskog sistema bili gotovo jedina grupa bošnjačkih intelektualaca koja je bila svjesna opasnosti koju višepartijski sistem donosi uz prisutne jake velikosprske i velikohrvatske snage na prostorima ex Jugoslavije, a posebno u Bosni i Hercegovini. Mi smo kao pokret, kao Udruženja ponosni na činjenicu da su pripadnici naše organizacije na čelu sa Alijom Izetbegovićem, Omerom Behmenom, Ismetom Kasumagićem, Hasanom Čengićem, Džemaludinom Latićem i dr. pokrenuli formiranje jedne bosanske i bošnjačke političke partije koja će biti okosnica političke, ali i vojne odbrane Bosne i Hercegovine, njene multietičnosti, multikulturalnosti, multikonfesionalnosti. Ponosni smo što su pripadnici našeg Udruženja doveli Bosnu i Hercegovinu do nezavisnosti upravo na današnji dan i što su je sačuvali od okupacije i parčanja koje su joj pripremili Radovan Karadžić i Mate Boban, odnosno Slobodan Milošević i Franjo Tuđman. Da 90-ih godina prošlog stoljeća nismo imali ovu grupu bošnjačkih intelektualaca na čelu bošnjačkog naroda, već da su bosanski komunisti sa bošnjačkim imenima imali dominantnu političku ulogu, plašimo se da danas ne bi slavili Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, i da bi ulicama Sarajeva šetali četnici sa kokardama, a Karadžića ne bi bio u Haagu.