Drugi radni sastanak Koordinacije bošnjačkih NVO

U Sarajevu je u subotu 21.9.2013. godine pod domaćinstvom Aktivne bošnjačke mreže (ABOM) održan Drugi radni sastanak Kooridinacije bošnjačkih NVO u BiH. Na sastanku, kojim je predsjedavao Mehdin Jakubović, u ime dosadašnjeg predsjedavajućeg Koordinacije Prosvjetitelj – Srebrenica, vodila se rasprava o mnogim pitanjima u vezi sa daljnjom unutrašnjom strukturom i funkcioniranjem Koordinacije te je zaključeno da će se sastanak Koordinacije održavati polugodišnje te da će se primjenjivati princip rotacije u predsjedavanju. Tako će u narednih šest mjeseci Koordinacijom predsjedavati AKOS (Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport). Pored toga, razmatrali su se i određeni projekti te su doneseni sljedeći zaključci za javnost:

Shodno principu upućivanja na dobro i odvraćanja od zla;

Polazeći od potrebe bošnjačkog umrežavanja za dobrobit sadašnjih i budućih generacija;

Nastojeći izgraditi bošnjačku stratešku viziju za 21. stoljeće;

Imajući u vidu važnost i aktuelnost bošnjačkog nacionalnog pitanja;

KOORDINACIJA BOŠNJAČKIH NVO U U BOSNI I HERCEGOVINI

donosi sljedeće zaključke:

1. Koordinacija poziva sve Bošnjake, posebno mlađu generaciju, da se pojedinačno aktiviraju i učlane u neku od bošnjačkih NVO na području u kojem žive i rade;

2. Koordinacija poziva sve Bošnjake da predstojećem Popisu stanovništva u BiH pristupe krajnje odgovorno i da se posebno u pitanju etničkog/nacionalnog određenja izjasne da su BOŠNJACI, jezičkog određenja da im je jezik BOSANSKI, te da im je vjeroispovijest ISLAMSKA (uz napomenu da smo svjesni da su neki Bošnjaci i drukčijeg određenja po pitanju izjašnjavanja o vjeroispovijesti);

3. Koordinacija daje punu podršku u aktivnostima Koalicije 1. MART, posebno u nastojanju da se izbori pravda i jednakopravnost za sve građane bh. entiteta RS.

4. Koordinacija poziva sve Bošnjake (posebno Bošnjake sa područja FBiH) koji imaju imovinu u bh. entitetu RS da se aktiviraju i vode računa o svom imanju na području bh. entiteta RS, nastojeće zadržati svoju imovinu u gruntu i katastru u ličnom vlasništvu;

5. Koordinacija i dalje prati slučaj nane Fate Orlović iz Konjević-Polja tražeći od svih organa vlasti da konačno riješe pitanje izmiještanja crkve iz njene avlije-vlastitog posjeda;

6. Koordinacija daje punu podršku svim udruženjima žrtava rata i agresije u nastojanju da institucionaliziraju istinu o genocidu nad Bošnjacima u periodu 1992-1995. godine, s posebnim akcentom na aktuelna nastojanja udruženja sa područja Prijedora i okoline.

7. Koordinacija podržava svako političko rješenje za grad Mostar koje će biti provodivo isključivo na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.

U Sarajevu, 21. septembra 2013. godine

Koordinaciju bošnjačkih NVO u Bosni i Hercegovini čine (trenutno stanje):

ABOM, SARAJEVO
AKOS, SARAJEVO
AKOS, SANSKI MOST
ATIS, SANSKI MOST
BATON, ZENICA
BIRRA, KLADANJ
CNS, SARAJEVO
DEMUS, SARAJEVO
DLAN, ZENICA
ISKRE, BIHAĆ
KNJIGA-IZVOR, ZENICA
KOALICIJA 1.MART
KORAK, KALESIJA
MAJKE ENKLAVE SREBRENICA I ŽEPA
MLADI MUSLIMANI, SARAJEVO
NEDWA, SARAJEVO
OAZA, TUZLA
OKC, GRADAČAC
PONOS, GRAČANICA
PRAVI PUT MUSLIMANA BIH
PROAKTIVA, TUZLA
PROSVJETITELJ, SREBRENICA
SAFF, SARAJEVO
SAVEZ DNRP, TUZLA
SBK, SARAJEVO
SELESEBIL, ŽIVINICE
SOLIDARNOST, BIHAĆ
SREBRENIČKE MAJKE, SREBRENICA
SVITANJE, SARAJEVO
SVJETLO, SARAJEVO
TEPMO-VOGOŠĆA, SARAJEVO
KLUB PRIJATELJA SREBRENICE, TEŠANJ
ZMAJ OD BOSNE – GAZIJE, GRADAČAC
ŽIVOT, BIHAĆ