Ramazanske aktivnosti

U sklopu ovogodišnjih ramazanskih aktivnosti Udruženje ''Mladi muslimani'' priredilo je niz iftara u Sarajevu, ali i u svojim osnovnim odborima u Visokom, Kaknju, Konjicu. Ukupno je priređeno oko 320 iftara, uglavnom za članove i simpatizere Udruženja, ali i za goste i prijatelje naše organizacije.

Tri iftara za 120 osoba, članova Udruženja priređena su u prostorijama centrale Udruženja u Morića hanu, jedan širi iftar za 120 osoba u Kralj Fahd centru, čiji sponzor je bio upravo Centar Kralj Fahd, te po jedan iftar u Kaknju, Visokom i Konjicu.


Prijatna atmosfera iftara bila je prilika za druženje, razgovor, razmjenu ideja o daljim aktivnostima itd. A, dva iftara koja smo zamislili kao druženje porodica članova Udruženja bila su posebno lijepa i sadržajna, i prilika da se bliže upoznaju porodice članova, a posebno djeca naših članova.

Nakon ramazana, tačnije trećeg dana bajrama priređena je zakuska i druženje starih članova Udruženja, što je tradicija naše organizacije.

Ovu priliku koristimo da se zahvalimo organizacijama IGMG (Islamische Gemeinschaft Milli Goruš) i IHH (Internationale Humanitare Hilfsorganisation) koje su nam bile partneri u organiziranju ovih iftara. Također, ove organizacije su bile partneri i u dojeli 90 paketa sa hranom koji su dodjeljeni socijalno ugroženim članovima našeg društva, samohranim majkama, starim i iznemoglim, kao i starim članovima našeg Udruženja koji su lošeg finansijskog stanja. Od ovih paketa 60 je podjeljeno u Sarajevu, a 30 povratnicima Bošnjacima u Vlasenici.

 


Katarska humanitarna organizacija ''Budućnost'' donirala nam je 80 paketa sa hranom koje smo podjelili u Sarajevu po istom kriteriju kao i ranije donirane pakete. A, organizacija ''Human apple Int.'' Donirala nam je 30 prehrambenih paketa koje smo podjelili u osnovnom odboru Trnovo.

Zahvaljujemo se svim partnerima koji su pomogli da u ramazanskim danima obradujemo ljude kojima je pomoć potrebna.

 

{slimbox images/stories/new/iftari02_2009.jpg,images/stories/new/iftari02_2009.jpg, Slike s iftara}