Akcija u selu Luke

Humanitarna akcija urađena u saradnji sa drugim udruženjima

Učešće 11 volontera ispred naše organizacije u akciji prikupljanja humanitarne pomoći za povratnike sela Luke, općina Srebrenica pokrenute inicijativom Bošnjačke Humanitarne Organizacije "Sadake", sa sjedištem u Minhenu.

Pomoć se skupljala dva dana (16.07 i 17.07.2004.) ispred objekata Robot commerce-a u Hrasnom i na Ciglanama i VF komerca (Wisa i Koreja). Ukupno je sakupljeno 8 tona namirnica i higijenskih artikala.

Sa nama su u akciji aktivno učestvovali članovi udruženja "Nahla", "Horizonti" i Asocijacija Bošnjačkih Gimnazijalaca" iz Sarajeva, te udruženja "Prosvjetitelj" iz Srebrenice.

Pomoć je odvezena 25.07.2004. u dva sela, Krušev Do i Luke. U sela se vratilo oko 110 prijašnjih stanovnika, kuće su im obnovljene, ali nemaju struje, škole, zdravstvene ambulante ...

Iako ovim ljudima niko ne može zamijeniti ono što su izgubili, svoje najmilije, niti im može zaviriti u napaćene duše te pružiti im zaista adekvatnu i redovnu pomoć, ova akcija nas je zbližila sa njima kao muslimanima ... Poslije razgovora sa mještanima osjetilo se obostrano zadovoljstvo koje je pokazalo da je pomoć u nevolji jedan od najboljih načina rada za islam.