Kratak prikaz nastanka i historijskog razvitka MM

Opširnije vidjeti u literaturi koja tretira historijsku ulogu Mladih Muslimana u BiH, autora Zilhada Ključanina, Seada Trhulja, Munira Gavrankapetanovića i drugih

Udruženje građana "Mladi Muslimani" svoj početak veže za daleku 1939. godinu i prva okupljanja grupe mladića i djevojaka, srednjoškolaca i studenata, u tadašnjem društvu "Trezvenost".

Osnovna ideja oko koje se tada okupila ta skupina muslimanske mladeži bila je vjersko-kulturno-politička ideja o "islamizaciji" muslimana, te u sklopu nje reforma islamskog društva, kako u BiH tako i šire. U okviru svake ozbiljnije analize nastanka ovog pokreta, te osnovnih razloga okupljanja te grupe treba uzeti u obzir vrijeme u kojem se to događa, te situaciju u kojoj se tada nalaze Bošnjaci u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji, a posebno u Bosni, te muslimani u cijelom svijetu.

Jedan od osnovnih razloga zbog čega je ova grupa, koja kasnije prerasta u pokret, nastala i opstala jeste i njihova ideološka, vjerska i općeobrazovna izgradnja i to kroz konstantna druženja i predavanja najpoznatijih alima tadašnjeg doba kao što su Mustafa Busuladžić, Mehmed Handžić, hafiz Pandža i drugi. Ovi uvaženi alimi su u "Mladim Muslimanima" vidjeli snagu koja može doprinjeti poboljšanju općeg položaja muslimana. Zbog toga su ih nesebično pomagali i davali im poticaj, te gotovo preuzeli ulogu ideologa.

Konkretnu priliku za realizaciju svojih ideja i potvrdu svojih stavova "Mladi Muslimani" su dobili u periodu Drugog svjetskog rata kada se stavljaju na raspolaganje udruženju uleme "El-Hidaji" i Merhametu, te pomažu muhadžire. U okviru ovih akcija, koje su bile brojne i izuzetno značajne, šehidilo je i prvih pet šehida "Mladih Muslimana", koje su komunisti strijeljali marta 1945.

Jedan od brojnih ispita koji su uspješno položili bilo je i distanciranje od ustaških vlasti, koje su htjele ovu organizaciju staviti u okrilje svoje mladeži. Cijena odustajanja od te ustaške ponude-ultimatuma bila je zabrana osnivanja "Mladih Muslimana" kao neovisne organizacije na područiju tzv. NDH-a.

I pored prvih žrtava, "Mladi Muslimani" nisu se predavali niti posustajali u svom radu. Osjećali su obavezu da budu na usluzi svome narodu, te da ga potpomognu na Pravome putu.

I nakon završetka rata i dolaska agresivne komunističke garniture na vlast, oličene u liku Komunističke partije Jugoslavije, u znatno otežanim okolnostima, "Mladi Muslimani" su ostali dosljedni sebi i hrabro se, ponekad pomalo i naivno, suprostavili agresivnoj ateizaciji, nacionalizaciji, te drugim načinima ponižavanja bošnjačkog naroda. Kao i u prvom slučaju, kada su se suprostavili ustaškoj težnji da ih uvrsti u svoju "Ustašku mladež", i sada su se "Mladi Muslimani" suprostavili želji komunista da ih uvede u SKOJ (Savez komunističke omladine Jugoslavije). Tim činom su postali prva organizacija u Evropi i svijetu koja se odlučila aktivno oduprijeti i nacizmu i komunizmu, zlima koja su čovječanstvo u XX. stoljeću koštale milionima nevinih žrtava, a čija sličnost (istovjetnost) se najbolje vidi u istovjetnim metodama, u njihovoj brutalnosti, bezobzirnosti i destruktivnosti.

Posljedica ove hrabre odluke bila je smrt desetak hrabrih mladića, te hiljade onih koji su proveli svoje najljepše godine mladosti proveli u komunističkim kazamatima.

I nakon odrobijanih godina zatvora, kada su se ponovo našli na slobodi "Mladi Muslimani" su opet bljesnuli. I ovaj put su se pokazali kao najbolji. Bili su najbolji studenti, radnici i kolege. I dalje su nastavili, ovaj put sa mnogo više pažnje, druženje i zajednički rad. Kao posljedica tog rada nastao je "Preporod" (Islamske informativne novine), te organizovana tribina u Carevoj džamiji i Tabačkom mesdžidu, a nastalo je i više članaka, tekstova (objavljivanih u Glasniku, Takvimu i Preporodu), kao i knjiga.

Ta aktivnost dovodi do toga da 1983. godine komunisti, vidjevši da je aktivnost "Mladih Muslimana" ponovo uzela maha, te da ta ideja i nakon četrdesetak godina uspjeva nanovo okupiti mase, organizuje čuveni "Sarajevski proces" u kojem 13 bošnjačkih intelektualaca osuđuje na ukupnu kaznu od 90 godina robije. To je bio još jedan pokušaj da se Bošnjaci slome i ponize.

Nakon izlaska iz zatvora, a u okviru promjena koje su već bile evidentne, kako na prostoru bivše SFRJ, tako i svjetskim okvirima, grupa "Mladih Muslimana" ojačana drugim bošnjačkim intelektualcima dolazi na ideju o formiranju nove političke stranke koja bi zastupala interese Bošnjaka. Tako je nastala SDA - Stranka demokratske akcije.

Nakon toga "Mladi Muslimani" učestvuju u ponovnom oživljavanju "Merhameta", KZB "Preporoda", "Trezvenosti" i ostalih bošnjačkih udruženja koje su komunističke vlasti nasilno ugasile nakon Drugog svjetskog rata.

Svoj doprinos "Mladi Muslimani" su dali u i pripremama za odbranu od agresije koja je zadesila BiH. Ne žaleći nimalo sebe dali su sve da Republika Bosna i Hercegovina bude pripremljena i organizovana za odbranu, te da nas ne zadesi genocid još većih razmjera nego što je i bio.

Danas ova organizacija nosi naziv Udruženje građana "Mladi Muslimani", koje baštini sve tekovine i dostignuća ovog pokreta.