Osmi mart - simbol poniženja

Nakon vijekova ropstva i poniženja, zatim lažne emancipacije i ravnopravnosti; bolje reći novog vida sramoćenja; nemuslimani su ponudili ženi novo ponižavajuće obilježje - osmi mart. Ponudili su joj dan žena! Tim su priznali da svi njihovi raniji sistemi nisu davali ženi njeno mjesto u društvu, jer nije imala taj svoj dan. Koliko će proći vremena dok joj iz svoje "velikodušnosti" ne ponude cio mjesec, pa i godinu? Ne treba čekati, jer to nikada neće ni biti; zato što žena svoja prava, čast, pažnju i dostojanstvo može dobiti samo u islamu. Iza osmog marta i drugih sličnih obmana stoje ljudi; i to ljudi rđavih osobina; a iza islama je veliki Allah, čiji su propisi vrhunac mudrosti i pravde.

Osmi mart je simbol koji posebno ističe dvije poruke:

- Podsjećanje na trenutak kada je žena postala ravnopravna sa muškarcima; i

- iskazivanje posebne pažnje ženama u tom danu.

Pogledamo li kako se sprovodi prva poruka, primjetit ćemo slijedeće stvari: Nisu uspjeli postići ravnopravnost u fizičkom smislu, odnosno u ravnopravnom obavljanju najtežih fizičkih poslova, u većini slučajeva za isti posao žena dobija manju naknadu od muškarca. Izveli su je (ženu) na ulicu da ne bi odgajala djecu i tako joj umanjili osjećaj materinstva, ali joj to nisu nadomjestili osjećajem očinstva. Obnažili su je za reklamiranje auta, motora, traktora i sl., ali je nisu zaštitili od nasrtljivih natpisa: "Prodaje se traktor, ali ne i žena."

Zašto su sve to uradili?

1. Da pokažu muslimanima kako je njihova žena ravnopravna, slobodna, sretna a muslimanka nije. Efekat koji tim žele postići jeste da se muslimani postide svoje vjere, i napuste je, te tako prestanu biti oni koji se zalažu za sprovođenje Allahovih propisa na zemlji, da bi na kraju ostalo samo nevjerstvo koje pruža ljudskoj strasti da radi šta želi.

2. Da natjeraju ženu da zarađuje, jer im sebičnost ne dozvoljava da je izdržavaju. Nevjernici smatraju da opskrbu daju oni, a ne Allah dž.š., pa zato traže od žena da, osim u kući, rade i na poslu, radi više primanja. Ako im pak žena ne radi (nije zaposlena), stalno joj prebacuju kao je hrane i lupaju pesnicom o sto kao da one prema njima ne izvršavaju nikakve obaveze.

3. Da bi na svojim radnim mjestima, dolazeći u kontakt sa puno žena, lakše došli u situaciju da učine blud.

Druga poruka simbolike osmog marta jeste iskazivanje pažnje prema ženama. Ako se ta pažljivost malo prostudira otkrivaju se nove stvari. Ovo je vaš dan; što znači da u druge dane ne traži ovakvu pažnju. Pažnja nije usmjerena samo prema vlastitoj supruzi, nego i prema tuđim, pa je čestitanje praznika prilika da se kroz zagrljaj, poklon, poljubac i sl. prenesu razne poruke zavođenja.

Nije čudno što žene nevjernice (nemuslimanke) ne shvataju ovu lakrdiju koju im vješaju o vrat. One neće da znaju za mnogo važnije. Neće da znaju za Allaha svemoćnog i Njegove propise onako kako treba. Na kraju, takvim se sav taj cirkus osmog marta i dopada. Ali šta je sa ženom vjernicom? Je li ona svjesna da čestitanjem i primanjem čestitki tog dana, iskazuje time svoju saglasnost da Allahove dž.š. propise oko praznika treba zamijeniti ljudskim?!! Da li je svjesna da takva saglasnost onoga koji je iskazuje čini griješnikom kome prijeti Allahova kazna? Nije znala!? Zato im se mora objasniti važnost izučavanja Allahove vjere. Prvo se uči kako se spasiti kazne, a potom se sprovodi naučeno. Ali strah od Allaha nije jedini (iako je glavni) razlog da žena prihvati islam, a odrekne se svega drugog. Islam joj nudi prava i pažnju bolju od svih drugih sistema.

Prava žena

Njena prava su:

- u imetku - muž je dužan da je izdržava, a ona od svog imetka nije obavezna trošiti na porodicu, makar bila bogatija od muža;

- u obrazovanju - mora joj se omogućiti naobrazba u kući, mesdžidu i fakultetima uz šerijatske uslove;

- u radu - dozvoljen joj je u okviru islamskih propisa, te da ne bude prekomjeran kako bi imala snage i za obaveze prema porodici;

- u časti - ako je neko potvara za nepristojnost, a nema svjedoke bit će kažnjen od šerijatskog suda;

- u intimnom životu - ima pravo na igru sa mužem pred odnos da ne bi ostala bez zadovoljstva;

- kao djevojka ima pravo da prihvati ili odbije prosca;

- kao hudovica može se ponovo udati i u zdravoj vjerničkoj sredini niko je neće osuditi zbog toga;

- u neposlušnosti mužu ne može biti grubo kažnjena, može biti udarena ali ne po licu, niti da poteče krv, niti da ostanu posljedice;

- u nepravdi muža - ako je muž griješnik (npr. pijan) pa je maltretira, reagovat će šerijatski sud;

- u ljubavi i pažnji - pa je Allahov Poslanik s.a.v.s. je čak na samrti ponovo naglasio blago postupanje sa ženama. Zaista je islam od Allaha naređen.

Ali ako ženi o islamu budu govorili neprijatelji islama, ili neznalice, izgubit će vjeru i tugovati što joj niko nije čestitao osmi mart.

Imajmo na umu da su nevjernici ljudi krajnosti. Oni nikada neće ponuditi ženi osim jedno od dva zla:

- Pretvarenje finoćom dok je ne iskoriste, i tako skoro potpuno ponize, kako rade lukavi;

- Obožavanje njenog tijela, pa se ona uzoholi, kako to rade sumaniti; a oboje, i oholost i poneženost, vode u vatru (prvo radi grijeha i okretanja od islamskih propisa, a drugo zato što Allah mrzi ohole).

Zato drage vjernice prihvatite se islama, i odreknite se oponašanja nevjernika. Budite poslušne muževima i tražite od njih da budu prema vama pravedni pažljivi.

Kako je bio pažljiv čuveni halifa i snažni vojskovođa Omer bin Abdu-l-Aziz. Onoj koja je bila kod njega, rekao je da ga rashlađuje lepezom, pa je tako zaspao. Probudivši se ugledao je nju kako spava, pa je onda on nju počeo lepezom rasterećivati vrućine. Kada se probudila, začuđeno je pitala kako to? "Pa zar ti nemaš dušu kao i ja, zar nemamo iste potrebe?!" - odgovorio je tadašnji vladar muslimana.