Omer dječak islamski

U znak sjećanja na Omera Kovača, jednog od 13 mladomuslimanskih šehida

Refren:

Svom Allahu predala sam

Kletve svoje i moj bol

Srce samo saznalo je

Kad preseli dječak moj

I

Obješen i krvav bješe

S polomljenim rukama

A šehadet uzdisaše

U posljednim mukama

II

Moj Allahu svoju krvcu

Prolijevam za Islam Tvoj

Nema većeg zadovoljstva

Mojoj duši muminskoj

III

Kad mu majka na namazu

Šapnu tekbir sabahski

U celiji nasmješi se

Njezin dječak islamski

IV

Kraj rešetki šutjele su

Sjenice i leptiri

Od Omera umrloga

Bježali su ćafiri

V

Allah će vam silu slomit

A Islam će pomoći

Kad ja umrem brojna braća

Mojim putem će poći