Tijeri Mesan: VELIKA PREVARA - 11. septembar

Ova knjiga se bazira isključivo na dokumentima Bijele kuće i Ministarstva odbrane, kao i na izjavama američkih civilnih i vojnih vlasti međunarodnoj štampi. Sve informacije koje iznosi su osnovane i čitaoci ih mogu provjeriti.

"Osama Bin Laden, čiji su računi u bankama blokirani od 1998.godine, nema dovoljno novca za jednu takvu špekulaciju. Ni talibanska vlada Islamskog Emirata Avganistana nema ta finansijska sredstva."

"Dalje, predsjednik Bil Klinton naređuje zamrzavanje svih finansijskih sredstava Bin Ladena, njegovih saradnika, njihovih asocijacija i firmi, Izvršnim naređenjem (Executive Order 13099), simbolično potpisanim 7.avgusta 1998.(dana protivudara na napade u Najrobiju i Dar-es-Salamu). Ova odluka je internacionalizovana Rezolucijom 1193 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija (13.avgusta 1998). Bil Klinton je proširio ove mjere na bankarske račune Talibana i njihove saveznike i pristalice, Izvršnim naređenjem 13129, od 4.jula 1999. I na kraju, svjetsko zamrzavanje računa pojedinaca i organizacija koji su povezani sa finansiranjem međunarodnog terorizma izrečeno je Rezolucijom 1269 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija (19.oktobra 1999). Od tog datuma, postaje zaista smiješno i dalje govoriti o "milijarderu Bin Ladenu", kada on više nema nikakav pristup sopstvenom bogatstvu"...