RAZUMJEVANJE PRIORITETA - Jusuf El-Kardavi

Knjiga Razumijevanje prioriteta, autora Jusufa El-Karadavija, obrađuje temu koja je veoma važna jer, sa šerijatskog stanovišta, ona liječi deformaciju odnosa i poremećenih kriterija u vrednovanju stvari, misli i djela te ukazuje čemu treba dati prednost, a čemu ne te šta je na ljestvici vrijednosti božanskih odredbi i vjerovjesničkih smjernica broj jedan, a šta sedamdeset. I to naročito u današnje vrijeme kada su kriteriji prioriteta poremećeni. Ova knjiga je pokušaj bacanja svjetla na nekoliko prioriteta s kojima je došao Šerijat, iz kojih se crpe dokazi, ne bi li doprinijela formiranju ideje i programa za utemeljivanje ove vrste fikha, te bila uputa radnicima za islam i onima koji ih oponašaju, kako bi uspjeli razlučiti ono čemu je Šerijat dao prioritet, od onoga što je odgodio. Ono u čemu je žestok, od onoga u čemu je popustljiv i ono što je vjera učinila važnim, od onoga što smatra malim i manje važnim i da, možda, to bude razlog zbližavanja nazora pregalaca koji se zalažu za islam.