MUHAMMED - Martin Lings

Knjiga Muhammed, autora Martina Lingsa, nesumnjivo je najbolja biografija Poslanika islama, s.a.v.s., napisana na engleskom jeziku. Autor je u ovoj knjizi Poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., pristupio bez predrasuda, pozitivno i odgovorno oslanjajući se isključivo na klasične muslimanske izvore. Kroz ličnost poslanika Muhammeda, s.a.v.s., Lings je, veoma jednostavnim i lahkim jezikom, zapadnoevropskom svijetu predstavio kur'ansku, odnosno islamsku sliku svijeta, dakle, sliku svijeta u kojoj, na matrici islamskoga monoteizma (tewhida) sve funkcionira u savršenoj harmoniji i skladu. Lings nam iznosi najsitnije detalje iz Muhammedova, s.a.v.s., života - od lične higijene, načina ishrane, stanovanja, odijevanja, odnosa prema ljudima, prema drugim religioznim i kulturnim narodima, jahačim životinjama i bojnim konjima, odnosa prema saputnicima, prema vlastitome oružju, prema djeci, prijateljima, ženama, rodbini, prema državničkim obavezama itd., predstavljući Muhammeda, s.a.v.s., u punom značenju te riječi, Poslanikom, ne samo religije, nego i Poslanikom kulture, Poslanikom civilizacije, Poslanikom koji je i politiku, i državu, i kanon, i znanje, i umjetnost promatrao u neraskidivom jedinstvu sa najvišim počelom Stvarnosti (Bogom). Lingsova poruka je jasna: u dubokoj intelektualnoj krizi čovjeka, koja ide ruku pod ruku sa nezaustavljivom materijalizacijom svijeta, moramo shvatiti da nema drugog puta osim traženja utočišta u Bogu i Njegovu Vjerozakonu. Svoju poruku on potkrepljuje jednom Poslanikovom izrekom u kojoj se kaže: «Ovaj svijet je most koji nas iz konačnog povezuje sa beskonačnim, iz prolaznog sa vječnim, pa ko će graditi svoju kuću na mostu!» No, da bismo lakše prešli taj most, vlastitu vjeru moramo prije svega intelektualno razvijati i odgovorno živjeti unutar historije (baš onako kako je živio Poslanik islama, s.a.v.s.,), za čiji razvoj i sudbinu smo, kao Božiji namjesnici na Zemlji i razumom obdarena bića, najodgovorniji. Rečeni Lingsov stav moramo shvatiti i prihvatiti ozbiljno, a upravo ova knjiga, koju ovdje predstavljamo, čiji sadržaj nam na lahak način otkriva osnovna učenja o islamu, sjedinjena u ličnosti Muhammeda, s.a.v.s., i njegova sunneta, pomoći će nam da pronađemo utočište u takvom razumijevanju religije, za kojim danas o groman broj vapi, preživljavajući duboku krizu vlastitog identiteta.