Četvrti vazu-nasihat hadži Mehmed ef. Potogije

Trideset vazu-nasihata hadži Mehmed ef. PotogijeIz počasti prema ovom uvaženom alimu sjedi i sluša njegov vaz Vejsil ef. Bičačkić. Hadži-efendija uči bismilu i donosi salavat na Poslanika s.a.v.s., a zatim počinje vaz.

Asim-beg Mutevelić, mutevelija Gazi Husrev-begova vakufa prostire šilte Hadži- efendiji, a uz njega iz poštovanja uz ostale slušaoce sjedi sarajevski industrijalac Feizaga Hadžišabanović. Hadži Mehmed-efendija poči­nje bismilom, salavatom i selamom na Muhammeda s.a.v.s. Vadi svoj kitab iz košulje premitače i govori.

Prošli put sam nešto kazivao o namazu i kakav treba da bidne insan prije nego stane prid svog Stvoritelja, a sada da nešto kažem o namazu u đematu. Đemat je skupina judi koji zajedno kjanjaju. Muhammed s.a.v.s. je kazo da je namaz u đematu efdalniji za 27 puta nego posebi.

Veliki alimi se svi slažu da svaki korak puta do džamije je ispunjen sevabima i da nad tim insanima koji kreću u đemat prate meleki i da nad nima je Allahova zaštita. Muhammed s.a.v.s. je rekao: ”Ako ste trojica na putu izaberite sebi jenog koji će vam biti imam.” Prvijeh dana islama Pejgamber je kazo: ”Dolazi mi da odem zapaliti kuće onijeh koji nisu došli u đema at”. Kada ulaziš u đamiju proući bismilu i desnom nogom zakorači, donesi salavat na Resulullaha i mirno sjedi. Nije lipo noge opružiti niti sjediti, a kojena izdići, neka su kojena podavijena ili sjedi ala turka. Ako si tada jeo hranu sa bijelim lukom ili prasom ne idi u džemaat. Pošto si uzeo abdest lipo je da se namirišeš jagom ili đulsijom. Obuci lijepo odijelo i neka su ti ciste čarape. Povedi sa sobom dijete (muško) neka se ući ulaziti u džemaat, pokaži mu đe je mimber i zašto je, reci mu da je Resulullah s.a.v.s. petkom sa mimbera učio hutbu i da je upućivao svijet na dobro, a da je kazivao šta se je radilo u toj hefti. Dijetu treba kazati da je mihrab mjesto đi imam izlazi prid džemat da zajedno kjanjaju i da to počinje od Resulullaha a.s. koji nam je pokazao kako ćemo kjanjati. Treba lijepo usulane stajati u safu poredani jedan do drugog, a kad imam ući naglas pratiti kada dođe do kraja Fatihe izgovoriti u sebi: ”Amin”.

Kada sjediš u đamiji nemoj da ti oči zvjeraju po zidovima đamije jer je to jena vrsta terbijesuzluka, nego glavu prida se i moli Allaha dž.š. ono što želiš da ti se ispuni. Dijetu kaži da je đamija Allahova kuća i ko dolazi u nju i dok je tu da je Allahov musafir. U đamiji se ne smije bučno govoriti niti pričati o kakvijem bresposlicama. Dijetu treba kazati da je đamija bila prva kuća u kojoj je Resulullah ućio i podučavao svoje ashabe. Ako si došo u đamiju i zatekao imama ili nekog drugog da ući Kur an, okreni se prema nemu i mimo slušaj. Lipo je đamiju namirisati đulsijom ili zapaliti malo uda. Ako si zakasnio u džemaat naklanjaćeš onoliko rekata koliko si propustio. Ako si došo na sabahski vakat, a imam na drugom rekatu kada imam preda selam s obe strane ti ustani i naklanjaj onaj jedan rekat, sjedi i dovrši namaz. Ako si došo u pone namaz na četvrtom rekatu ili u akšama na trećem rekatu pošto imam preda selam na obje strane, ti se digni i naklanjaj one rekate koje si ispustio samo ćeš pošto si ućnio dvije sedžde sjesti i proučiti Et-tehijjatu i dići se nakjanjati ono što si propustio. Kod sabah-namaza sunete moreš kjanjati kod kuće. Neko vitr- namaz ostavi da kjanja kod kuće, a ja najvolim kjanjati u đamiji da ne bi zaboravijo. Ako vidiš da dvojica judi nešto eglenišu neka im se treći ne prikućuje jerbo je to terbijesuzluk. Ne ulazi u razmirice između ćojeka i žene, ako ti jena strana zatraži da ti ko prijatej nešto pomogneš dobro promisli kakve ćeš rijeći imati, budi mudar, blag i imani puno sabura!