Osmi vazu-nasihat hadži Mehmed ef. Potogije

Trideset vazu-nasihata hadži Mehmed ef. PotogijeIz počasti prema ovom uvaženom alimu sjedi i sluša njegov vaz Vejsil ef. Bičačkić. Hadži-efendija uči bismilu i donosi salavat na Poslanika s.a.v.s., a zatim počinje vaz.

Malo ću govoriti o našim lijepim adetima ko-je nikako ne smijemo bacati u zapećak. U nekijem mjestima ima adet da se judi, efendum, jagme da u kuću dovedu musafira, a evo, mesela, šta u ovom ćitabu kazuje o tijem lijepim adetima. Naš devletlija Muhammed s.a.v.s. kaže: Koji insan voli Allaha i Resulullaha nek fino primi svog musafira.

Musafir ti je, efendum, svaki insan koji nije svakog dana vezan za tvoju sofru. Ako je, efendum, ćojek udajen kilometrima od tvoga mjesta sve što je daje sve si više sevaba sebi u svoju torbu napunijo. Musafirska dova je, efendum, kabul kod Allaha. Kada su judi išli na hadž po godinu dana su ostajali pa sve sa konaka na konak i kada bi se zatekli u đamiji mlogi bi se znali malo jutnuti jedan na drugog ako bi mu ujagmijo musafira. Nemoj prigoniti u tomu, ono što jedu tvoja ćejad metni i prid musafira, malo nešto dodaj voća ili halvu, a ne praviti asiluk da je, efendum, dvanes jela, a trinesti hošaf, Ima ona naša narodna: Asiluk, brže belajluk. Ne treba prigoniti ni u ćem, sve ono polajnak neka musafir vidi u tebi brata.

Naši muderisi u Stambolu imali su adet kazati: Kuća u kojoj je musafir meleki je stalno obilaze i mole Allaha dž.š. da .toj kući dadne be-rićet i rahatluk. Ako u komšiluku imaš oksuza, što će rijet kraj sa krajem jedva sastavja, otiđi i zijaret ućini tu kuću, nemoj da se prikažeš kako si ti zgodan (i da imaš svega lijepo) i vidi šta je eksik u toj kući pa priskoči u pomoć. Mesela. ako vidiš da mu djeca nemaju kundure ili nemaju, efendum, odijela kada bajram dojde otiđi uzmi dijeta za ruku pa mu kupi bajramsko odijelo ako je bajramski vakat. Pogleni oćima imaju li djeca drva pa uvrati koji tovar, a nemoj govoriti evo to je od mene, jer je Allah to sve ukaitio u tvoja dobra djela. Moreš ti to ukaititi kao zećat, ali je boje da to bune kao sadaka jerbo sadaka ćuva insana od belaja.

Mi vaizi imamo adet da ponavjamo nekoliko puta jenu te istu stvar, a, efendum, to treba da bi se što boje utvrdijo iman jerbo brez vajanog imana nejma ni lijepoga insana. Insan brez imana gori je od hajvana jerbo hajvan je koristan pravome imanli insanu. Lijep je adet u mlogim mjestima i lijepo su to naša ulema uglavila u uši našega bosanskoga ćojeka. Pazi roditeje i nemoj izaći iz kuće da ne zatražiš roditejsku hair-dovu. Kod našega svijeta ima i raznijeh adeta koji su se uvukli u naše kuće ko,

mesela, ulazak u kuću u kundurama, pa onda obiježavanje rođendana, pa ondaka vješanje slika po duvarovima, unošenje alkohola u kuću. Ja ću o tijem stvarima kašnje govoriti da me neko na Sudnjemu danu ne bi vuko za rukav i reko: Eto, ti si znao, ali nam nisi hotio kazati/ Serbez neka pita šta hoće, a ako bunem znao onda ću kazati, a nekadarce moram da zavirim u ćitab. Đi Ima lijepe uleme tu ima i imanli insana, jerbo je ulema prid Bogom odgovorna ako nije kazivala o dobru, a odvraćala od zla. Ope da ponovim da svi ne moramo biti jednako naućeni, ali moramo biti približno ujudni.