Treći vazu-nasihat hadži Mehmed ef. Potogije

Mutevelija Gazi Husrev-begova vakufa Asimbeg Mutevelić naređuje hizmećarima da donesu šilte, a sam iz poštovanja sluša vazu- nasihat. Hadži-efendija uobičajeno svoj vaz počinje bismilom i salavatom na Resulullaha s.a.v.s.

Malo smo govorili o vjerovanju u Boga dž.š. i tada sam rekao ko ne vjeruje Allaha i Negovu veličinu trebo bi da ode u Jagomir da ga pregleda Karabajićl. Govorio sam i o pejgamberima da hina je Allah dž.š. slao da narodi ne bi lutali nego da hina nauče kako će da živu na ovom dunjaluku. Allah je slao pejgambere svim narodima, a naš devletlija je poslat svim narodima za sva vremena do kijametskoga dana i iza nega nejma više da dolazu. On je hatemul-enbija.

Rekoh prošli puta da se mora čuvati namaz. Namaz je perzijska riječ, a arapski je salat, ali nek ostane kako je svijet uobičajio da zove; nejma zijana, jerbo onaj ko ga čuva on je na pravom putu, a Allah dž.š. je u Kur anu spomenuo više od 100 puta. Nije teret naučiti kako ćemo vršiti koje radnje u namazu, ali je velika stvar kad kjanjamo da li nam je na pameti prid koga smo stali. Kada asker stoji prid nekim ko je viši od njega nekako strepi. Stoji uspravno ko direk, a mi nekako namaz smarlaišemo i ne pazimo kako. Allah dž.š. kaže teško onom insanu koji kjanja, a ne misli kako kjanja. Insan koji ne misli kako kjanja isto je ko hajvanče koje se dočepa hrane pa samo onako kad je gladno oblimice uzima u usta i guta. Za namaz se treba i pripremiti. Ujutru kada se ustane, ako je lazim voda da se okupa, obuće lijepe čiste hajine na sebe i stati kjanati kao da vidi Allaha. Ne smije se hititi jerbo je hitnja šejtanski poso.

Obuci one hajine za namaz u kojima bi mogo dočekati musafira, ne moreš svakakav stati prid Allaha. Roditelji moraju biti primjer svom evladu u svačemu pa i u namazu. Namazi koje propuste nihovi evladi pripisuju se roditeljima kao da ih oni nisu kjanjali. Sa evladom treba lijepo postupati, stalno govoriti i nasihate davati jer je stara poslovica Ko savija svoj evlad oko sebe i savit će ga, a ko ga pusti neka luta neka ne očekuje nikakvo dobro. Otac mora u svemu da je primjer muškoj djeci, a majka ženskoj. Kada muško dijete navrši 12 godina otac mora polahko da upućuje kada je dijete džunup da mu kaže da tada dolazi zrelost i da iz edepa izlazi neka vrsta sluzi koja se razvlači i lijepi i oma mora da zna da je tada nečist i da se treba okupati. Majka mora da ženskom evladu daje nasihat kada dobije svoje vrijeme da je to hajz, hoću da kažem da je to vakat kada žensko čeljade dobija zrelost i izlazi krv koja je suvišna. Majke to znadu da traje 3,5,7 a najviše 10 dana. Majke moraju ženskom evladu kazivati kako će uredno držati kuću, učiti je kako će se vladati u budućem životu, a majka mora više kazati i mušku i žensku jer je otac zauzet poslovima.

Oba roditeja moraju svoj evlad upoznati da moraju makar svakih 40 dana očistiti dlake ispod pazuha i sa sramotnih mijesta, uoči petka kada se okupaju da svoje nokte obrežu.