Budi poput lava i pčele, a ne budi poput muhe i pauka


Nakon što je mrav upozorio mrave na opasnost i pozvao ih da uđu u svoje stanište da ih ne bi pogazili Sulejman, a.s., i njegova vojska, zaslužio je da bude spomenut u Kur'anu i da cijela kur'anska sura dobije ime po njemu. Stoga, uzmi od mrava troje:

– marljivost na poslu,

– pokušavanje eksperimentisanja,

– ispravljanje pogreški.

Pčela jede dobro i lijepo, i proizvodi dobro i lijepo, pa ju je Allah nadahnuo i jednu kur'ansku suru nazvao po njoj. Uzmi od pčele tri osobine:

– jedenje lijepe i čiste hrane,

– otklanjanje štete,

– korist drugima.

Nakon što je lav pokazao da ima visoke težnje i nakon što je do izražaja došla njegova hrabrost, Arapi su mu dali sto različitih imena. Uzmi od lava troje:

– ne boj se teških situacija,

–  ne uveličavaj svoga protivnika,

– ne budi zadovoljan ponižavajućim životom.

Pošto muha ima niske težnje, spomenuta je u Kur'anu u pokuđenom kontekstu. Stoga se čuvaj tri svojstva muhe:

– niskosti (prezrenosti),

– prostote,

– i pada statusa.

Pauk živi oskudnim i bijednim životom, te gradi sebi kuću koja je u Kur'anu spomenuta kao simbol krhkosti i slabosti. Čuvaj se tri osobine pauka:

– nedostatka preciznosti i temeljitosti u poslu,

– slabosti građevina,

– krhkosti stupova.

Ptica Hudhud bila je nositelj Tevhida, govorila je pred Sulejmanom, a.s., i potvrdila emanet, pa ju je Milostivi Allah spomenuo u Kur'anu.

Stoga, uzmi od Hudhuda troje:

– emanet u prenošenju vijesti,

– uzvišene težnje,

– nošenje brige za vjeru u jednog Boga i da've.

 

Za saff.ba priredio: Priredio: Abdusameda Nasuf Bušatlić

http://saff.ba/budi-poput-lava-i-pcele-a-ne-budi-poput-muhe-i-pauka/