Šta Biblija kaže o Muhammedu a.s.

Sažetak rasprave poznatog islamskog učenjaka sa kršćanskim sveštenstvom

Papa ili Kisindžer ?

Šta Biblija kaže o Muhammedu SallAllahu alejhi ve sellem

What the Bible says about Muhammed (peace be upon him)

Prevod na bosanski jezik, bez imena izdavača i godine izdanja

Kažite vi Meni: "Šta će s vama biti ako je Kur´an od Allaha, a vi u njega nećete da vjerujete, i ako je jedan od sinova Israilovih posvjedočio da je Kur´an od Allaha kao što su to Knjige prije njega." (Kur´an, 46:10)

Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo!

Tema večerašnjeg predavanja "Šta Biblija kaže o Muhammedu, s.a.v.s.", biće bez sumnje iznenađenje za mnoge od vas radi toga što je predavač musliman. Kako je došlo do toga da musliman tumači proročanstva iz jevrejskih i kršćanskih svetih knjiga?

Kao mlad čovjek, prije trideset godina, ja sam odslušao religiozna predavanja kršćanskog teologa, izvjesnog Rev Hiten, u "Teatre Royal" (Kraljevsko pozorište, Durban, Južna Afrika):

PAPA ILI KISINDŽER?

Ovaj časni gospodin je tumačio biblijska proročanstva. Nastojao je dokazati da je kršćanska Biblija predskazala nastajanje Sovjetske Rusije i zadnje dane (Kijametski Dan). U određenim postavkama je otišao tako daleko, da je dokazao da njegova Sveta Knjiga, u svojim predskazivanjima, nije izostavila čak ni Papu. On je energično i naširoko govorio, da bi uvjerio svoje slušaoce, da je "Zvijer 666", spomenuta u Knjizi Otkrovenja - poslednja knjiga Novog Zavjeta - bio Papa, koji je Kristov vikar na Zemlji. Nama muslimanima ne odgovara da ulazimo u kontraverznosti između rimokatolika i protestanata. Uzgred rečeno, poslednje kršćansko otkriće kršćanske Biblije, za "Zvijer 666", je doktor Henri Kisindžer (kršćanski egzegezisti daju progresivne brojčane vrijednosti sa šest, engleskom alfabetu i sabiraju kako bi dobili zbir 666; tj. A=6, B=12, C=18 itd. linearna progresija ide sa 6-ticama radi toga što je zvijer u Bibliji "666" - probajte to za dr. Kissinger). Kršćanski predavači su dovitljivi i neumorni u njihovim naporima da dokažu svoje tvrdnje. Predavanje Rev. Hitena su me navela da se zapitam ako Biblija predskazuje toliko stvari, ne isključujući čak ni "Papu" i "Izrael", tada mora biti nešto kazano i o najvećem dobrotvoru čovječanstva, Časnom Božijem Poslaniku Muhammedu, s.a.v.s. (neka je na njega mir i spas).

Kao mladić krenuo sam u potragu za odgovorom. Sretao sam sveštenike, jedne za drugim, prisustvovao njihovim predavanjima i pročitao sve do čega sam mogao doći, vezano za oblast biblijskih predskazivanja. Večeras ću vam govoriti o jednom dijalogu sa domineom (sveštenikom) Holandske reformisane crkve:

Sretno trinaest

SRETNO TRINAEST

Bio sam pozvan u Transvaal (jedna provincija u Južnoj Africi) da održim predavanje povodom jedne svečanosti. Znajući da je u toj pokrajini Republike, rasprostranjen jezik Afrikanera, pa čak i u mom narodu, osjećao sam da trebam bar površno ovladati ovim jezikom, kako bi se među ovim ljudima, bar malo, osjećao kao "kod kuće". Otvorio sam telefonski imenik i počeo nazivati crkve u kojim se koristi jezik Afrikanera. Naznačio bih sveštenicima svoj interes za dijalog s njima, ali su svi odbili moju molbu s "uvjerljivim" isprikama. Broj 13 je bio moj sretni broj. Trinaesti poziv donese mi zadovoljstvo i olakšanje. Dominee Van Heerden je pristao da se sretnemo u njegovoj kući, u subotu poslije podne, na dan moga odlaska u Transvaal. Dočekao me je prijateljski na svojoj verandi. Kazao je da bi volio, ako nemam ništa protiv, da nam se u diskusiji pridruži njegov sedamdesetogodišnji punac, koji je iz Slobodne države (Free state). Nisam imao ništa protiv toga. Nas trojica smo se smjestili u domineovu bibiloteku:

ZAŠTO NIŠTA?

Postavio sam pitanje: "Šta Biblija kaže o Muhammedu?" Bez oklijevanja je odgovorio: "Ništa"! Pitao sam: "Zašto ništa? U skladu sa vašom interpretacijom, Biblija ima tako mnogo toga da kaže o nastanku Sovjetske Rusije i o Kijametskim Danima, pa čak i o rimokatoličkom Papi?" Rekao je: "Da, ali o Muhammedu u njoj nema ništa!" Pitao sam ponovo: "Zašto ništa? Sigurno ovaj čovjek Muhammed, koji je odgovoran za stvaranje društva, rasprostranjenog širom svijeta i koje sačinjavaju milioni vjernika, koji na osnovu njegovog autoriteta vjeruju u:

  1. čudotvorno rođenje Isusa (Isaa a.s.)
  2. da je Isus Mesija (riječ "Mesija" dolazi i u arapskom i u hebrejskom od glagola "masaha" što znači: trljati, masirati, pomazati - religiozno značenje je "Onaj koji je pomazan" - sveštenici i kraljevi u starom Izraelu su bili pomazani pri postavljanju na njihove položaje)
  3. da je oživljavao mrtve Božijom dozvolom, i da je liječio one koji su rođeni slijepi kao i leprozne (gubavce), sve s Božijom dozvolom.

Sigurno ova knjiga mora nešto kazati o ovom velikom vođi, koji tako lijepo govori o Isusu i njegovoj majci Mariji (Merjemi)"? Stari čovjek iz Slobodne zemlje je odgovorio: "Sine moj, čitao sam Bibliju poslednjih pedeset godina, i da u njoj ima pomena o njemu, ja bih to znao".

NIKO PO IMENU!

Raspitivao sam se: "Po vama, zar nema na stotine proročanstava vezanih za pojavu Isusa, spomenutih u Starom zavjetu?" Sveštenik je uskliknuo: "Ne na stotine, nego na hiljade!" Ja rekoh: "Nemam namjeru prepirati se oko 'hiljadu i jedno' proročanstvo spomenuto u Starom zavjetu, vezano za dolazak Isusa jer ga je već sav muslimanski svijet prihvatio bez svjedočenja i jednog biblijskog proročanstva. Mi muslimani, prihvatili smo Isusa "de facto" tj. samo na osnovu Muhammedovog, s.a.v.s., autoriteta. A danas u svijetu ima ne manje od jedne milijarde Muhammedovih, s.a.v.s., sljedbenika; koji vole, uvažavaju i duboko poštuju ovog velikog Božijeg vjerovjesnika, Isusa Krista, bez potrebe da ih kršćani u to uvjeravaju biblijskom dijalektikom.

Između "hiljada" proročanstava o kojim govorimo, možete li mi reći samo jedno u kojem je Isus spomenut po imenu? Termin "Mesija", preveden kao "Krist", nije ime nego naziv ("Mesija", prevedeno kao "Krist", ne znači Bog; čak je neznabožac Kiru zvan "Krist" u Bibliji - vidi Isaija, 45:1).

Postoji li i jedno proročanstvo koje kaže da će Mesijino ime biti Isus; da će ime njegove majke biti Marija; da će se roditi u vrijeme vladavine kralja Heroda, itd. itd.? Ne! Nema takvih detalja! Pa kako onda zaključujete da se onih hiljadu proročanstava odnose na Isusa?!

Isus i Mojsije

ŠTA JE PROROČANSTVO?

Sveštenik je odgovorio: "Vidite, proročanstvo su riječi-slike nečega što će se desiti u budućnosti. Kada se ta stvar stvarno pojavi, mi vidimo u ovim proročanstvima, živo ispunjenje onoga što je predskazano u prošlosti." Ja sam rekao: "Ono što vi u stvari radite je, da rezonujete, zaključujete i sastavljate dva i dva". On je rekao: "Da". Rekao sam: "Ako je vama zadatak da hiljadu proročanstava opravdate tvrdnjom o ispravnosti i originalnosti Isusa, zašto mi ne bismo prihvatili potpuno isti pristup i za Muhammeda, s.a.v.s. (Muhammed je spomenut po imenu u pjesmi od Solomona, 5:6. Hebrejska riječ koja je tamo korištena je "Mahammudim". Zadnja slova "im" je množina od uvažavanja slave i veličine. Bez "im" ime bi bilo "Mahammud" prevedeno kao "sveukupno privlačan" u Autorizovanoj verziji Biblije ili "Hvaljeni" - "vrijedan hvale" tj. MUHAMMED.)"?!

Sveštenik se složio s tim da je to fer prijedlog i razuman način pristupa problemu. Zamolio sam ga da otvori Ponovljeni zakon, poglavlje 18, stih 18, što je on i uradio. Izgovorio sam napamet ovaj stih na jeziku Afrikanera, tadi toga što je bila moja namjera da malo vježbam jezik vladajuće klase Južne Afrike (ako se ova knjiga prevodi na bilo koji drugi jezik, molim da se afrikanske riječi promijene u lokalni dijalekat; i ne pokušavaj slobodni prijevod biblijskih navoda. Nabavi Bibliju na jeziku na koji se vrši prijevod i prepiši tačno kako se riječi javljaju u toj Bibliji.):

"NI PROFEET SAL EK VIR HULLE VERWEK UIT DIE MIDDE VAN HULLE BROERS, SOOS JY IS, EN EK SAL MY WOORDE IN SY MOND LE, EN HY SY SAL AAN HULE SE ALLES WAT EK HOM BEVEEL". (Ponovljeni zakon 18:18)

Prevod ovog stiha (sa engleskog) glasi:

"Podignut ću im proroka između njihove braće, kao što si ti. Staviću Svoje riječi u njegova usta, da im kaže sve što im zapovijedim".

VJEROVIJESNIK SLIČAN MOJSIJU (Musau a.s.)

Nakon recitovanja ovog stiha na Afrikanskom, izvinuo sam se zbog mog nesigurnog naglaska. Sveštenik me je uvjeravao da sam to uradio dobro. Raspitujem se: "Na koga se ovo proročanstvo odnosi"? Bez imalo oklijevanja, odgovorio je: "Na Isusa"! Pitao sam: "Zašto Isus - njegovo ime ovdje nije spomenuto?" Sveštenik na to odgovara: "Pošto su proročanstva riječi-slike nečega što će se desiti u budućnosti, mi smatramo da ga riječi ovog stiha adekvatno opisuju. Vidite najvažnije riječi ovog proročanstva su 'Soos jy is' (likom na tebe) - kao što si ti - kao Mojsije, a Isus je kao Mojsije". Ja pitam: "Na koji način je Isus bio sličan Mojsiju"? Odgovor je glasio: "Na prvom mjestu, Mojsije je bio JEVREJ, i Isus je bio, takođe, JEVREJ; drugo, Mojsije je bio PROROK, a Isus je bio, takođe, PROROK - radi toga je Isus sličan Mojsiju, a to je tačno ono što je Bog prorekao Mojsiju - 'Soos jy is'." Ja upitah: "Možete li zamisliti i jednu drugu sličnost između Mojsija i Isusa"? Sveštenik reče da on ne može smisliti ni jednu. Odgovorio sam: "Ako su ovo jedina dva kriterija za otkrivanje kandidata za ovo proročanstvo u 'Ponovljeni zakon 18:18'; onda u tom slučaju, kriterij bi mogao odgovarati bilo kom od slijedećih biblijskih ličnosti poslije Mojsija; Samuel, Izaija, Ezekija, Danijel, Hosea, Joel, Malahija, Ivan Krstitelj itd. radi toga što su SVI JEVREJI I PROROCI. Zašto se to proročanstvo ne bi odnosilo na jednog od ovih proroka, i zašto samo na Isusa? Zašto pravimo od jednog ribu, a od drugog pticu"? Sveštenik nije imao odgovora. Ja sam nastavio: "Vidite, moji zaključci su da je Isus najmanje sličan Mojsiju, a ako griješim, volio bih da me korigujete".

TRI RAZLIKE

Tako u razgovoru rezonujemo zajedno:

"Kao prvo; Isus nije sličan Mojsiju, radi toga, što, prema vama, Isus je bog, ali Mojsije nije bog; je li to tačno"? Odgovorio je: "Da". Rekao sam: "Radi toga Isus nije sličan Mojsiju"!

"Drugo; prema vama, Isus je umro za otkup ljudskih grijeha, ali Mojsije nije morao umrijeti radi grijehova svijeta. Je li to istina?" Ponovo je rekao: "Da". Rekao sam: "Radi toga Isus nije sličan Mojsiju"!

"Treće; prema vama, Isus je otišao u pakao na tri dana, a Mojsije nije morao tamo ići. Je li ovo tačno"? Odgovorio je nevoljno: "D-a-a". Zaključio sam: "Radi toga Isus nije sličan Mojsiju! Ali svešteniče - nastavio sam - ovo nisu pravi dokazi istine, dokučive istine; ovo su stvari uvjerenja na koje se i djeca mogu navesti. Prodiskutirajmo nešto veoma jednostavno, veoma lagano: Recimo nešto što i mala djeca, ako bi bili učesnici diskusije, ne bi imali problema da shvate, hoćemo li"? Sveštenik je bio veoma zadovoljan sugestijom:

OTAC I MAJKA

(1) "Mojsije ima oca i majku. Muhammed, takođe, ima oca i majku. Ali, Isus je imao samo majku, a ne i oca čovjeka. Je li to tačno"? Rekao je: "Da". Ja nastavih: "DAAROM IS JESUS NIE SOOS MOSES NIE, MAAR MUHUMMED IS SOOS MOSES"! Što znači: "Radi toga Isus nije kao Mojsije (a Muhammed jeste kao Mojsije)". (Do sada je čitalac shvatio da sam koristio Afrikanski jezik, samo radi prakticiranja. Prekinut ću njegovu upotrebu u daljnjem toku ove priče.)

(2) "Mojsije i Muhammed su se rodili na normalan, prirodan način, tj. iz fizikalne veze između čovjeka i žene; a Isus je stvoren posebnim čudom. Sjetit ćete se da nam je rečeno u Jevanđelju Po Mateju, 1:18 'Ali prije nego se zajedno nastaniše, pokaza se da je začela po Duhu Svetome'. A Sv. Luka nam kaže da, kada su joj lijepe vijesti, o rođenju svetog sina, najavljene, Marija je rezonovala: 'Kako će to biti - reče Marija Anđelu - jer se ja ne sastajem s mužem?' 'Duh sveti sići će na te' - odgovori joj Anđeo 'Sila Previšnjega zasjeniće te.' (Luka, 1:34,35) Časni Kur'an potvrđuje Isusovo rođenje plemenitijim i uzvišenijim riječima. U odgovoru na njeno logično pitanje: 'O moj Gospodaru, kako ću imati dijete, kad me ni jedan muškarac nije dodirnuo?' - 'Eto tako' - reče - 'Allah stvara što On hoće. Kada nešto odluči, On samo rekne: 'Budi'!; i ono bude.' (Časni Kur´an 3:47) (Molim da otvorite Časni Kur'an, 3:42 i 19:16 gdje se govori o Isusovu rođenju; pročitaj sa komentarom i upozori svoje kršćanske prijatelje o visokom poiožaju koji Isus i njegova majka imaju u Islamu.) Bogu nije nužno da posije sjeme u čovjeka niti u životinju. On to samo poželi i to postane stvarnost. Ovo je muslimansko poimanje Isusovog rođenja." (Kada sam uporedio Kur'ansku i Biblijsku verziju Isusovog rođenja, čelniku Biblijskog udruženja u našem najvećem gradu, i kada sam ga upitao: "Koju verziju bi vi voljeli dati svojoj kćerki, Kur'ansku ili Biblijsku verziju"? Čovjek je pognuo glavu i odgovorio: "Kur'ansku".)

Da skratim, rekao sam domineu: "Je li tačno da se Isus rodio čudotvorno, nasuprot prirodnom rođenju Mojsija i Muhammeda"? On je odgovorio ponosno: "Da". A ja sam na to rekao: "Radi toga Isus nije sličan Mojsiju, nego je Muhammed sličan Mojsiju. A Bog kaže Mojsiju u knjizi Deuteronom 18:18 'KAO ŠTO SI TI' (sličan tebi, kao ti o, Mojsije), a Muhammed je sličan Mojsiju."

BRAČNE VEZE

(3) "Mojsije i Muhammed su oženjeni i imaju djecu, ali Isus ostaje neženja cijelog života. Je li ovo tačno"? Sveštenik je odgovorio: "Da". Ja sam rekao: "Radi toga Isus nije sličan Mojsiju, ali je Muhammed sličan Mojsiju".

ISUS ODBAČEN OD SVOG NARODA

(4) "Mojsije i Muhammed su prihvaćeni kao proroci u svome narodu, u njihovom životnom vijeku. Bez sumnje, Jevreji su Mojsiju zadali beskrajne brige gunđajući u divljini ali, kao nacija, prihvatili su Mojsija kao Božijeg Poslanika, koji je njima poslan. Arapi su, također, učinili Muhammedov život nemogućim. Veoma mnogo je pretrpio od njihovih ruku. Nakon 13 godina poslanstva u Mekki, morao je napustiti svoj rodni grad. Ali, prije njegove smrti, arapska nacija ga je u potpunosti prihvatila kao Allahovog verovjesnika. Prema Bibliji - 'K SVOJIMA DOĐE (Isus), I SVOJI JE (istinitu svjetlost) NE PRIMIŠE' (Jovan, 1:11). Pa čak i danas, nakon dvije hiljade godina, njegov narod, Jevreji, kao cjelina, odbacuju ga. Je li ovo istina"? Sveštenik je odgovorio "Da". A ja sam kazao: "Radi toga Isus nije sličan Mojsiju, ali je Muhammed sličan Mojsiju".

"DRUGAČIJE REČENO" KRALJEVSTVO

(5) "Mojsije i Muhammed su bili poslanici kao što su bili i kraljevi. Pod Poslanikom ja smatram čovjeka koji dobije Božansku Objavu, kao uputu ljudima, a on tu uputu prenosi drugim Božijim stvorenjima, onakvu kakvu je dobio bez ikakvog dodavanja ili oduzimanja. Kralj ima moć da ostavi u životu ili osudi na smrt svoje pripadnike. Nebitno je da li osoba nosi krunu ili ne, ili da li je ona ikada oslovljena kao kralj ili vladar; ako čovjek ima pravo na izricanje smrtne kazne - on je kralj. Mojsije je imao takvo pravo. Sjećate li se Izraelca koji je otkriven kako uzima drva za loženje, na dan subotnji, a Mojsije je odredio njegovo kamenovanje do smrti (Brojevi, 15:36)? Postoje i drugi zločini, takođe spomenuti u Bibliji, za koje je Jevrejima određena smrtna kazna, na Mojsijevu zapovijed. Muhammed, s.a.v.s. je, takođe, imao pravo na izricanje presude na život kao i smrtne presude nad svojim narodom. Postoje, takođe, u Bibliji primjeri osoba, kojima je dat samo dar proročanstva, ali oni nisu bili u prilici da primjenjuju svoje direktive. Neki od ovih časnih ljudi, koji su bili bespomoćni u očitom i tvrdokornom odbijanju njihove poruke, bili su proroci: Lot (Lut a.s.), Jonah (Junus a.s.), Danijel, Ezra i Džon baptist (Jovan Krstitelj ili Jahja a.s.). Oni su mogli samo prenijeti poruku, ali nisu mogli sprovoditi zakon. Sveti poslanik Isus, nažalost, spada u tu kategoriju. Kršćansko jevanđelje to jasno potvrđuje: Kada je Isus dovučen pred rimskog namjesnika Pontius Pilata, optužen za pobunu, Isus se ubjedljivo odbranio i odbacio lažnu optužbu. Isus odgovori: 'MOJE KRALJEVSTVO NE PRIPADA OVOME SVIJETU. KAD BI MOJE KRALJEVSTVO PRIPADALO OVOME SVIJETU, MOJI BI SE DVORANI BORILI DA NE BUDEM PREDAN ŽIDOVIMA. ALI MOJE KRALJEVSTVO NIJE ODAVDE' (Ivan, 18:36). Ovo je uvjerilo Pilata da Isus, mada (u njegovim očima) nije bio u punoj mentalnoj kontroli, nije opasan za njegovu vladavinu. Isus je samo polagao pravo na duhovno kraljevstvo; drugim riječima, on je samo polagao pravo na poslanstvo. Je li to tačno"? Sveštenik je odgovorio: "Da". Ja sam kazao: "Radi toga Isus nije sličan Mojsiju, ali je Muhammed sličan Mojsiju".

NEMA NOVIH ZAKONA

(6) "Mojsije i Muhammed su donijeli nove zakone i pravila za svoje narode. Mojsije, ne samo da je dao deset zapovijedi Izraelcima, nego i veoma obiman obredoslovni zakon, radi upute svoga naroda. Muhammed, s.a.v.s. dolazi narodu ogrezlom u barbarstvu i neznanju. Ženili su svoje maćehe, zakopavali svoje žive kćeri; pijanstvo, brakolomstvo, idolopoklonstvo i kocka bili su svakodnevna pojava. Gibbon opisuje predislamske Arape u svom 'Pad i propast Rimske imperije' kao: 'ljudske zvijeri, skoro bez osjećaja, teško se razlikuju od ostalih životinjskih stvorenja'. Jedva da je bilo išta da se uoči kao razlika između 'čovjeka' i 'životinje'; bili su životinje u ljudskom obliku. Od ovog niskog barbarizma, Muhammed, s.a.v.s. ih je uzdigao, prema riječima Thomasa Carlyslea, 'u bakljonoše svjetlosti i učenja'. On kaže: 'ZA ARAPSKU NACIJU JE TO BILO ROĐENJE; IZ MRAKA U SVJETLOST. ARABIJA JE PO PRVI PUT OŽIVJELA POMOĆU TOGA; SIROMAŠNI STOČARSKI NAROD, LUTAJUĆI NEPRIMJEĆEN KROZ SVOJE PUSTINJE, OD SAMOG STVARANJA SVIJETA VIDI; NEUOČLJIVO POSTAJE UOČLJIVO, MALO JE NARASLO U SVJETSKU VELIČINU. JEDNO STOLJEĆE NAKON TOGA, ARABIJA JE BILA U GRANADI S JEDNE STRANE, A U DELHIJU S DRUGE STRANE. BLJESKAJUĆI U SRČANOSTI I SJAJU, I SVJETLOSTI GENIJA, ARABIJA OBASJAVA VELIKI DIO SVIJETA...'. Činjenica je da je Muhammed, s.a.v.s. dao svome narodu zakon i red, koji nisu imali nikada prije.

Što se tiče Isusa, kada su Jevreji postali sumnjičavi u to da bi on mogao biti varalica koji pokušava da iskvari njihova učenja, Isus se potrudio da ih uvjeri da on nije došao sa novom religijom - nema novih zakona niti novih pravila. Navodim njegove vlastite riječi: 'NEMOJTE MISLITI DA SAM DOŠAO UKINUTI ZAKON I POSLANIKE. NE DOĐOH DA IH UKINEM, VEĆ DA IH OSTVARIM. JER, ZAISTA, KAŽEM VAM DOK OPSTOJI NEBO I ZEMLJA, NI JEDNA JOTA, NI JEDNA KOVRČICA SLOVA IZ ZAKONA SIGURNO NEĆE NESTATI, A DA SE SVE NE OSTVARI'. (Matej, 5:17,18) Drugim riječima, on nije došao sa novim zakonima ili propisima; došao je samo da upotpuni stare Zakone. To je ono što je on jasno stavio do znanja Jevrejima - osim ako nije govorio, drsko pokušavajući navesti Jevreje da ga prihvate kao od Boga poslanog čovjeka, i pod izgovorom pokušao nametnuti im novu religiju. Ne. Ovaj Božiji poslanik se ne bi nikada poslužio takvim sredstvima da podvali Božiju vjeru. On je samo upotpunjavao Zakone. On je praktikovao Mojsijeve Zapovjedi, poštovao subotu. Niti jedan Jevrej nije upro prst u njega govoreći; 'Zašto ne postiš'? ili 'Zašto ne pereš ruke prije nego što komadaš hijeb'?; dok su ove optužbe uvijek iznosili protiv njegovih apostola (učenika), ali nikada protiv Isusa. To je zbog toga što je on kao dobar Jevrej uvažavao Zakone poslanika prije njega. Ukratko, on nije stvorio novu religiju, i nije donio novi Zakon, kao što su Mojsije i Muhammed, s.a.v.s.. Je li ovo istina"? - pitao sam sveštenika, a on je odgovorio: "Da". Rekao sam: "Radi toga Isus nije sličan Mojsiju, ali je Muhammed sličan Mojsiju".

KAKO SU ONI UDALJENI

(7) "Obojica, Mojsije i Muhammed, su umrli prirodnom smrću, a po kršćanskim izvorima, Isus je nasilno ubijen, na krstu (piši za 'Was Christ Cruciffied' od istog pisca - besplatno na zahtjev). Je li to istina"? Sveštenik reče: "Da." Ja potvrdih: "Zbog toga Isus nije sličan Mojsiju, ali je Muhammed sličan Mojsiju".

NEBESKI DOM

(8) "Mojsije i Muhammed, s.a.v.s., obojica su pokopani u zemlji, ali, po vama, Isus se odmara na nebu. Je li to tačno"? Sveštenik se složio. Ja sam rekao: "Radi toga Isus nije sličan Mojsiju, ali je Muhammed sličan Mojsiju".

Muhammed

ISMAIL - PRVENAC

Pošto se sveštenik bespomoćno saglašavao sa svakom tačkom, ja sam rekao: "Svešteniče, ovo što sam ja učinio do sada je samo radi dokazivanja jedne tačke iz cijelog proročanstva - tj. dokazivanje fraze 'KAO ŠTO SI TI' -'sličan tebi' - kao Mojsije. Proročanstvo je mnogo više od ove jedne fraze, koja glasi: 'PODIGNUĆU IM PROROKA IZMEĐU NJIHOVE SABRAĆE, KAO ŠTO SI TI...'. Naglasak je na riječima: 'između njihove sabraće'. Mojsije i njegov narod, Jevreji su ovdje oslovljeni kao rasni entitet, a kao takvi, njihova 'sabraća' bi bez sumnje bili Arapi. Vidite, sveta Bibllija govori o Ibrahimu, a.s. (Abrahamu) kao 'Božijem prijatelju'. Ibrahim ima dvije žene, Saru i Hadžeru. Hadžera je rodlia Ibrahimu sina - njegovog prvenca - '...A Abram (prema Bibliji Abrahamovo ime je bilo Abram prije nego što ga je Bog promijenio u Abraham) SINU ŠTO MU GA RODI HAGARA NADJENU IME JISMAEL (Ismail, a.s.).' (Postanak, 16:15); 'Uzme zatim Abraham SVOGA SINA, JISMAELA...' (Postanak, 17:23) 'A NJEGOVU SINU JISMAELU bijaše trinaest godina kad ga obreza.' (Postanak, 17:25). Sve do dobi od trinaest godina Ismail, a.s. je bio JEDINI sin, sjeme Ibrahimovo, a.s., a kada je ratifikovan savez između Allaha, dž.š. i Ibrahima, a.s., Bog daruje Ibrahimu, a.s. drugog sina sa Sarom, po imenu Isak (Ishak, a.s.), koji je bio mnogo mlađi od njegova brata Ismaila, a.s..

ARAPI I JEVREJI

Ako su Ismail i Ishak, obojica sinovi istog oca, onda su oni braća. I tako su djeca jednog SABRAĆA djeci drugog. Ishakova djeca su Jevreji, a Ismailova djeca su Arapi, tako su oni jedni drugima SABRAĆA. Biblija potvrđuje: 'I pred licem drugih on će stan podići.' (Postanak, 16:12); 'Zatim, izdahnu; umrije i bi pridružen svojim precima.' (Postanak, 25:17)

Ishakova djeca su sabraća Ismailove djece. Na sličan način Muhammed, s.a.v.s. potiče od izraelćanske sabraće, zato što je on porijeklom od Ismaila sina Ibrahimova. Ovo potvrđuje poslanstvo u kojem se kaže: 'PODIGNUĆU IM POSLANIKA IZMEĐU NJIHOVE BRAĆE' (Ponovljeni zakon, 18:18). Ovdje poslanstvo izričito napominje da dolazeći poslanik, koji će biti kao Mojsije, ne smije izrasti od 'djece izraelske' ili 'između njih samih'; nego kod 'njihove sabraće'. MUHAMMED STOGA POTIČE OD NJIHOVE SABRAĆE!

RIJEČI U USTIMA

Proročanstvo se nastavlja dalje: '...I STAVIĆU SVOJE RIJEČI U NJEGOVA USTA...' Šta to znači kada se kaže: 'Stavit ću moje riječi u tvoja usta?' Vidite, kada sam tražio od vas (od sveštenika), da otvorite Ponovljeni zakon, poglavlje 18, stih 18, i ako sam vas ja zamolio da čitate, i ako ste vi čitali; da li bih ja stavljao moje riječi u vaša usta? Sveštenik je odgovorio: "Ne". Ali, ja sam nastavio: "Ako bih vas ja učio arapski jezik koji vi ne poznajete, i ako bih vas ja zamolio da ponavljate za mnom ono što ja izgovorim:

Kul huvallahu ehad,

Reci: 'On je Allah - Jedan!;

Allahus-Samed,

Allah je utočište svakom!;

lem jelid ve lem juled,

nije rodio i rođen nije,

ve lem jekun lehu kufuven ehad.

i niko mu ravan nije'! (Kur'an, 112:1-4);

ne bih li ja stavljao ove riječi stranog jezika, koje niste čuli, a izgovarate ih, u vaša usta"? Sveštenik se saglasio da je to doista tako. "Na identičan način" - ja sam rekao - "Riječi objavljene u Časnom Kur'anu, dostavljene su Muhammedu, s.a.v.s. od Svemogućeg Boga. Historija nam kaže da je Muhammed, s.a.v.s. imao četrdeset godina. Bio je u pećini tri milje sjeverno od grada Mekke. To je bila 27. noć muslimanskog mjeseca Ramazana. U pećini mu melek Džibril naređuje na njegovom maternjem jeziku: 'IKRE' - što znači: 'Čitaj' ili 'Proglasi' ili 'Recituj'. Muhammed je prestravljen i u svojoj zbunjenosti odgovara: 'Ma ene bi kari'in'. Što znači: 'Ja ne znam čitati'. Melek mu naređuje i drugi put, s istim rezultatom. Po treći put melek nastavlja: 'Ikre´ bismi Rabbikelezi halek'. Sada Muhammed shvata, ono što se od njega zahtijeva je da ponavlja! Da oproba; i on ponavlja riječi, ONAKO KAKO SU STAVLJENE U NJEGOVA USTA:

'Ikre´ bismi Rabbikelezi halek.

'Čitaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara,

Halekal-insane min alek.

Stvara čovjeka od ugruška!

Ikre´ ve Rabbukel Ekrem.

čitaj, plemenit je Gospodar tvoj,

Ellezi alleme bil kalem.

koji poučava peru,

Allemel insane malem ja'lem'.

koji čovjeka poučava onome što ne zna'. (Kur'an, 96:1-5)

Ovo je prvih pet Ajeta koji su objavljeni Muhammedu, s.a.v.s. koji sada zauzimaju početak 96. sure Kur'ana Časnog.

VJERNI SVJEDOK

Odmah po odlasku meleka, Muhammed, s.a.v.s. je požurio kući i, prestravljen i sav oznojen, zatražio od svoje voljene žene Hatidže da ga pokrije. Legao je gledajući u nju. Nakon što je došao sebi, objasnio joj je šta je vidio i čuo. Ona ga je uvjerila u svoje pouzdanje u njega, i da Allah, dž.š. ne bi nikada dozvolio da mu se desi neka strašna stvar. Da li su ovo ispovjedi varalice? Da li bi varalice priznale da su, kada bi ih Allahov melek suočio sa Porukom od Najuzvišenijeg, bili prestrašeni, prestravljeni i preznojeni i trčali kući njihovim ženama? Svaki kritičar može vidjeti da takve reakcije i ispovjed potječu od jednog poštenog, iskrenog čovjeka, čovjeka od istine - 'EL EMIN' - 'Pošteni', 'Pouzdani', 'Povjerljivi' (kako su ga njegovi sugrađani i svi koji su ga poznavali, već mnogo puta osvjedočeni u njegovu čestitost, oduvijek nazivali).

U naredne dvadeset i tri godine njegovog poslaničkog života, riječi su 'STAVLJANE U NJEGOVA USTA' a on ih je izgovarao. One su imale neizbrisiv uticaj na njegovo srce i um. I, kako je obim Časnih Spisa (Kur'ana Časnog) rastao, to je bivao pisan na palminom lišću, na životinjskim kožama i plećkama; i u srcima njegovih vjernih učenika (pamtili su ih napamet). Prije njegove smrti, ove riječi su poredane redosljedom kakav mi danas nalazimo u Kur'anu Časnom.

Riječi (Objava) su u stvari stavljene u njegova usta, tačno onako kako je predskazano u proročanstvu, kao što smo već naveli u diskusiji: 'I STAVIĆU SVOJE RIJEČi U NJEGOVA USTA. ' (Ponovljeni zakon, 18:18)

NEPISMENI POSLANIK

Muhammedovo, s.a.v.s. iskustvo u pećini Hira, na brdu Džebelun-nur (Planina svjetlosti), i njegovo reagovanje na prvu Objavu je tačno ispunjenje drugog biblijskog proročanstva.

U knjizi Izaija, poglavlje 29. stih 12, čitamo: 'KNJIGA (el Kitab, el Kur'an, čitanje, recitiranje) KOJA SE DAJE ČOVJEKU KOJI NE UMIJE DA ČITA ('en nebijjil-umijj' - što znači: 'vjerovjesnika koji ne zna da čita i piše' - vidi Kur'an, 7:158) GOVOREĆI, ČITAJ OVO, JA TE MOLIM (riječi 'ja te molim' se ne nalaze u hebrejskim manuskriptima - usporedi sa rimo-katoličkim 'Douay Version' i takođe sa 'Revised Standard Versions') I ON REČE - JA NISAM UČEN (riječi 'ja nisam učen' su tačan prijevod riječi 'ma ene bi kari'in' tj., ja ne znam čitati ni pisati; a to su riječi koje je Muhammed, s.a.v.s. dva puta ponovio 'Svetom Duhu'(?) - meleku Džibrilu, kada mu je komandovao: 'Ikre - čitaj'). Dopustite mi da citiram stih, bez prekida, kako stoji u 'King James Version' ili u 'Autoriziranoj verziji', kako je popularnije poznata: 'ILI KAO KNJIGA KOJA SE DAJE ČOVJEKU KOJI JE NEPISMEN, GOVOREĆI: ČITAJ OVO, JA TE MOLIM, A ON ODGOVORI: JA NISAM UČEN'; ili po hrvatskom prijevodu Biblije: 'A dade li se kome ko ne zna čitati govoreći: Čitaj to! - On će odvratiti: Ne znam čitati (Izaija 29:12).

Treba uočiti da nije bilo arapske Biblije u šestom vijeku kršćanske ere, kada je živio Muhammed, s.a.v.s. i propovijedao! Osim toga, on je bio potpuno nepismen i neobrazovan. Ni jedno ljudsko biće ga nije podučilo ni riječi. Njegov učitelj je bio Stvoritelj:

'Ve ma jentiku `anil-heva.

'On ne govori po hiru svome.

In huve illa vahjun juha,

To je samo Objava koja mu se obznanjuje,

`allemehu šedidul-kuva'.

uči ga jedan ogromne snage'. (Kur'an, 53:3-5)

Bez ikakve ljudske poduke, on je natjerao mudrace da se stide".

Važna opomena

VAŽNA OPOMENA

"Vidite", rekao sam svešteniku, "kako proročanstvo pokriva Muhammeda, s.a.v.s. kao rukavica. Ne moramo rastezati proročanstva, kako bismo opravdali njihovo ispunjenje kod Muhammeda, s.a.v.s.".

Sveštenik je odgovorio: "Sva vaša izlaganja dobro zvuče, ali su ona bez ishoda, radi toga što mi kršćani imamo Isusa Krista 'otjelovljenog boga', koji nas je oslobodio robovanja grijehu"!

Upitao sam: "Nije važno??! ... Bog nije tako mislio. On se potrudio da se Njegove opomene zabilježe. Bog je znao da će biti ljudi, kao što ste vi, koji će lakoumno, veselo otpisati Njegove riječi, zato se On koristio, u Pon. Zakon, 18:19, strašnom opomenom: 'A ne bude li tko poslušao Mojih riječi, što ih prorok bude govorio u Moje ime, taj će odgovarati predaMnom'. Zar vas ovo ne prestravljuje? Svemogući Bog prijeti osvetom! Mi crkavamo od straha kada nam zaprijeti kakav propalica, a vi ne strahujete od Božje opomene?! ... Čudo nad čudima! ... U Ponovljenom zakonu, poglavlje 18, stih 19, imamo daljnje ispunjenje proročanstva o Muhammedu, s.a.v.s.! Uočite riječi: '... MOJIH RIJEČI, ŠTO IH PROROK BUDE GOVORIO U MOJE IME'. U čije ime govori Muhammed, s.a.v.s."? Otvorio sam Kur'an Časni, prijevod Jusuf Alija, 114. poglavlje - "suretun-nas" ili "ljudski rod" - poslednje poglavlje, i pokazao mu formulu na vrhu poglavlja: "Bismillahir-rahmanir-rahim", a što ima značenje: "U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG". I svako poglavlje unazad 113, 112, 111, 110... je imalo istu formulu i isto značenje na svakoj strani radi toga što je kraj svih sureta kratak i svaki zauzima otprilike jednu stranicu.

"A šta je proročanstvo zahtijevalo: '... KOJE ĆE ON GOVORITI U MOJE IME'?! A u čije ime govori Muhammed, s.a.v.s.? 'U IME ALLAHA MILOSTIVOG, SAMILOSNOG'. Proročanstvo se ispunjava u Muhammedu, s.a.v.s. DOSLOVCE! Svako poglavlje Časnog Kur'ana, izuzev devetog (što ne znači da je deveto poglavlje izuzetak jer je ista formula sadržana unutar teksta poglavlja - samo što nije navedena na početku), počinje formulom: 'Bismillahir-rahmanir-rahim' - 'U IME ALLAHA MILOSTIVOG, SAMILOSNOG'. Musliman započinje svaki ispravan posao ovom časnom formulom. Ali kršćani započinju sa: 'U ime oca, sina i duha svetog'... (kršćanski teolozi su nemarni čak i u imenu Boga. Radi toga Što 'Bog' nije ime, i 'otac', takođe, nije ime. Koje je Njegovo ime? Vidi 'Muhummed - the Natural Successor to Christ' od istog autora, može se dobiti besplatno). Vezano za Deuteronom (Ponovljeni zakon), poglavlje 18, dao sam VIŠE OD 15 RAZLOGA zašto se ovo proročanstvo odnosi na Muhammeda, s.a.v.s., a NE na Isusa.

KRSTITELJ PROTIVRJEČI ISUSU

U Novom zavjetu, više puta, nalazimo da su Jevreji očekivali ispunjenje proročanstva 'JEDAN KAO MOJSIJE' (vidi Jovan, 1:19-25). Kada je Isus tvrdio da je vjerovjesnik (Mesija) poslan Jevrejima, Jevreji su se pošli zapitkivati, a gdje je Ilija? Jevreji su imali paralelno proročanstvo, da prije dolaska Mesije, Ilija mora doći u svom drugom dolasku. Isus je potvrdio ovo jevrejsko uvjerenje: '...ON IM ODVRATI: BEZ SUMNJE, ILIJA IMA DOĆI I SVE POSTAVITI OPET NA SVOJE MJESTO. ALI VAM KAŽEM DA JE ILIJA VEĆ DOŠAO, SAMO GA ONI NE POZNADOŠE, NEGO POSTUPIŠE SA NJIM KAKO IM SE PROHTJELO. TAKO ĆE I SIN ČOVJEČIJI MORATI OD NJIH MNOGO TRPJETI'. (Matej, 17:11-13) Prema Novom zavjetu, Jevreji nisu bili ti koji bi progutali riječi bilo kojeg mogućeg Mesije. U svom istraživanju prošli su kroz izuzetne poteškoće, kako bi pronašli svog pravog Mesiju. A ovo potvrđuje Ivanovo jevanđelje: 'A OVO JE IVANOVO SVJEDOČANSTVO, KAD MU ŽIDOVI IZ JERUZALEMA POSLAŠE SVEĆENIKE I LEVITE DA GA UPITAJU: TKO SI TI? ON PRIZNADE, NE ZANIJEKA; PRIZNADE: JA NISAM MESIJA'. (Ivan, 1:19,20) (Ovo je jedino bilo prirodno, jer ne mogu postojati dvojica Mesija u isto vrijeme jer su Jevreji očekivali jednog Mesiju a ne dvojicu. Ako je Isus bio Krist, onda Ilija nije mogao biti Krist) 'DAKLE, ŠTO UPITAŠE GA: JESI LI ILIJA? NISAM, ODGOVORI." (Ivan, 1:21) (Ovdje Ivan Krstitelj protivrječi Isusu! Isus kaže da je Ivan 'Ilija', a Ivan negira ono što mu je Isus pripisao. Jedan od dvojice (Isus ili Ivan), Bože oprosti, definitivno ne govori istinu. Na osnovu ličnog Isusovog svjedočanstva, Ivan Krstitelj je bio jedan od najvećih izraelskih poslanika: 'ZAISTA, KAŽEM VAM, IZMEĐU ROĐENIH OD ŽENA NIJE USTAO VEĆI OD IVANA KRSTITELJA.' (Matej, 11:11) Mi muslimani znamo Ivana Krstitelja kao hazreti Jahja, a.s.. Mi ga poštujemo kao stvarnog Allahovog Poslanika. Časni prorok Isus je nama poznat kao Isa, a.s. koji je, takođe, cijenjen kao najmoćniji Poslanik poslan od Svemogućeg. Kako mi muslimani možemo pripisati laži bilo kojem od njih? Mi ostavljamo ovaj problem, između Isusa i Ivana, kršćanima da ga razriješe, jer njihovi 'sveti spisi' su puni neslaganja, koje oni objašnjavaju kao 'nejasne Isusove izreke' (vidi "Times" magazin, decembar 30. 1974, članak 'How true is the Bible?' - 'Koliko je istinita Biblija?'; piši za besplatnu kopiju '50000 Errors in the Bible' - '50000 grešaka u Bibliji' - reprodukcija iz kršćanskog magazina "AWAKE!", SEPTEMBAR 8, 1957.). Mi muslimani smo, zaista, zainteresovani za posljednje pitanje postavljeno Ivanu Krstitelju od strane jevrejske elite: 'JE SI LI (OČEKIVANI) PROROK? NE, ODVRATI'. (Ivan 1:21)

TRI PITANJA

Molim vas da uočite tri različita i odvojena pitanja, a na koja je on dao tri naglašena 'NE' kao odgovore. Da rekapituliram:

  1. Jesi li ti Krist?
  2. Jesi li ti Ilija?
  3. Jesi li ti Prorok?

Ali učeni ljudi kršćanstva nekako ovdje vide implicitno samo dva pitanja. Da bi učinili dvostruko jasnim da su Jevreji definitivno imali TRI posebna proročanstva u svojim glavama, kada su ispitivali Jovana Krstitelja, pročitajmo prigovore Jevreja u stihovima kako slijede: 'ZAPITAŠE GA DALJE: ZAŠTO TI ONDA KRSTIŠ, AKO TI NISI:

  1. KRIST
  2. NI ILIJA
  3. NI PROROK? (Ivan, 1:25)

Jevreji su očekivali ispunjenje TRI posebna proročanstva: jedan - dolazak KRISTA; dva - dolazak ILIJE; i tri - dolazak TOG PROROKA.

"TAJ PROROK"

Ako pogledamo bilo koju Bibliju koja je skladna ili ima unakrsne reference, tada ćemo naći na marginama, gdje se javljaju riječi 'prorok' ili 'taj prorok' u Ivan, 1:25, da se ove riječi odnose na proročanstvo iz Ponovljeni zakon, 18:15 i 18. A da je 'taj prorok', 'prorok kao Mojsije' - 'KAO ŠTO SI TI' upravo Muhammed, s.a.v.s. a ne Isus prethodno smo dokazali poraznim dokazima!

Mi muslimani ne negiramo da je Isus bio 'Mesija' ('Mesija' - riječ koja je prevedena kao 'Krist'). Mi ne osporavamo 'hiljadu i jedno proročanstvo' čiju mnogobrojnost kršćani potvrđuju u Starom zavjetu, predskazujući dolazak Mesije. Ono što mi kažemo jeste da se Deuteronom (Ponovljeni zakon), 18:18 NE odnosi na Isusa Krista, nego je to eksplicitno proročanstvo o časnom Poslaniku Muhammedu, SallAllahu alejhi ve selem!"

Sveštenik se učtivo rastao sa mnom, rekavši da je to bila veoma interesantna diskusija i da bi on želio da dođem jednog dana i obratim se njegovoj kongregaciji s istom temom. Dekada i po je prošla, a ja još uvijek čekam na tu privilegiju. Vjerujem da je sveštenik bio iskren kada je to ponudio, ali predrasude teško umiru, a ko bi želio da izgubi svoje ovce?

OTROVNI TEST

Kristovim jaganjcima kažem: "Zašto ne primijenite taj otrovni test, koji je sam Gospodar želio da primijenite, na bilo kojeg pretendenta na proročanstvo"? On je rekao: "POZNAĆETE IH PO NJIHOVIM RODOVIMA. ZAR SE S TRNJA BERE GROŽĐE, ILI S DRAČA SMOKVE? TAKO SVAKO DOBRO STABLO RAĐA DOBRIM RODOM. SVAKO STABLO AKO NE RAĐA DOBRIM RODOM, SIJEČE SE I BACA U OGANJ. DAKLE: PREPOZNAT ĆETE IH PO NJIHOVIM RODOVIMA". (Matej, 7:16-20) Zašto se bojite primjeniti ovaj test na Muhammedova, s.a.v.s. učenja? Naći ćete u poslednjoj Božijoj Objavi - Časnom Kur'anu - istinsko ispunjenje učenja Mojsija i Isusa, šta će svijetu donijeti prijeko potrebni mir i sreću. "AKO BI ČOVJEK KAO MUHAMMED PREUZEO ZAPOVJEDNIŠTVO MODERNOG SVIJETA, ON BI USPIO U RAZRIJEŠENJU NJEGOVIH PROBLEMA I DONIO MU PRIJEKO POTREBNI MIR I SREĆU." (George Bernard Shaw)

Najveći

NAJVEĆI!

U nedjeljniku "TIME" od 15. jula 1974., prenesena je selekcija mišljenja raznih historičara, pisaca, vojnih ličnosti, poslovnih ljudi i drugih, na temu: "Ko su bili historijski velike vođe?". Neki su rekli da je to bio Hitler; drugi su rekli; - Gandi, Buda, Lincoln i slično. Ali, Jules Masserman, SAD psihoanalitičar, ispravno postavlja stvari dajući korektne kriterije, na osnovu kojih prosuđuje. On je rekao: "Vođe moraju ispuniti tri funkcije:

1) Osigurati dobrobit vođenih,

2) Osigurati socijalnu organizaciju u kojoj se ljudi osjećaju relativno sigurnim,

3) Osigurati ih određenim brojem uvjerenja".

S gornja tri kriterija, on je pretražio historiju i analizirao Hitlera, Pastera, Cezara, Mozesa, Konfučija i mnoge druge, i konačno zaključio: "LJUDI KAO ŠTO SU PASTER I SALK SU VOĐE U PRVOM SMISLU. LJUDI KAO GANDI I KONFUČIJE, S JEDNE STRANE, I ALEKSANDAR, CEZAR I HITLER, S DRUGE STRANE, SU VOĐE U DRUGOM I MOŽDA TREĆEM SMISLU. ISUS I BUDA SPADAJU SAMO U TREĆU KATEGORIJU. MOŽDA JE NAJVEĆI VOĐA SVIH VREMENA BIO MUHAMMED, KOJI JE KOMBINACIJA SVE TRI FUNKCIJE. U MANJEM OBIMU MOJSIJE JE URADIO ISTO".

U skladu s objektivnim kriterijima postavljenim od profesora Čikaškog univerziteta, za kojeg vjerujem da je Jevrej, ISUS I BUDA su izvan slike "velikih vođa čovječanstva", ali čudnom koincidencijom grupira Mojsija i Muhammeda zajedno, dajući time daljnju težinu argumentu da ISUS nije kao MOJSIJE, ali je MUHAMMED kao MOJSIJE (Pon. zakon, 18:18. "KAO ŠTO SI TI" - Kao MOJSIJE)!

U zaključku, završavam s navodom kršćanskog časnika, komentatora Biblije, slijedeći navod njegovog Gospodara: "KONAČNI KRITERIJ ISTINSKOG PROROKA JE MORALNI KARAKTER NJEGOVIH UČENJA." (prof. Dummelow); "PREPOZNAĆETE IH PO NJIHOVIM RODOVIMA." (Isus Krist)

DOĐI DA REZONUJEMO ZAJEDNO

Reci: "O sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi, i nama i vama zajedničke: da se nikome, osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo"! Pa ako oni ne pristanu, vi recite: "Budite svjedoci da smo mi muslimani"!

(Kur'an, 3:64)

"SLJEDBENICI KNJIGE" je respektabilan naziv dat Jevrejima i Kršćanima u Časnom Kur'anu. Muslimanu je ovdje naređeno da pozove: "O sljedbenici Knjige, o učeni ljudi, o ljudi koji tvrdite da ste primili Božansku Objavu, Časne spise; hajde da se sakupimo oko zajedničke platforme - "da se nikom osim Allahu ne klanjamo", radi toga što NIKO, OSIM ALLAHA, nije vrijedan molitve, a ne radi: "...JER JA, JAHVE BOG TVOJ, BOG SAM LJUBOMORAN. KAŽNJAVAM GRIJEHE OTACA ONIH KOJI ME MRZE NA DJECI DO TREĆEG I ČETRVTOG KORIJENA." (Izlazak, 20:5); nego zato što je ON NAŠ GOSPODAR I ONAJ KOJI BDIJE NAD NAMA, NAŠ HRANITELJ I SKRBNIK, JEDINI DOSTOJAN SVAKE HVALE, MOLITVE I ODANOSTI. Ukratko, Jevreji i Kršćani bi se složili sa sva tri prijedloga, sadržana u Kur'anskom Ajetu. U stvarnosti oni to ne rade. Pored doktrinarnih propusta o jedinstvenosti Jednog Istinitog Boga (Allaha, subhanehu ve te'ala), tu je i pitanje posvećivanja sveštenstva (među Jevrejima je bilo takođe nasljedno) - kao da bi obično ljudsko biće, coen ili papa ili sveštenik ili brahman mogao polagati pravo na superiornost, bez obzira na to koliki je stepen njegove učenosti i čistote života, ili bi mogao stajati između čovjeka i Boga, u nekom specijalnom smislu.

ISLAM NE PRIZNAJE SVEŠTENSTVO!

Islamska vjera nam je ovdje data u orahovoj ljusci:

Recite: "Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje

nama, i u ono što je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu,

i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono što je dato Musau

i Isau, i u ono što je dato vjerovjesnicima od Gospodara

njihova; Mi ne pravimo nikakve razlike među njima, i mi

se samo Njemu pokoravamo." (Kur'an, 2:136)

Položaj muslimana je jasan. Musliman ne tvrdi da ima religiju samo za sebe. Islam nije sekta ili etnička religija. Po tom shvatanju sve Objavljene religije su jedna, jer je Istina jedna. TO JE RELIGIJA KOJU SU PROPOVJEDALI SVI RANIJI POSLANICI (vidi Časni Kur'an, 42:13). To je bila Istina naučavana svim inspirisanim Knjigama. U biti to je svjesnost Božanske Volje i Plana i radosno potčinjavanje toj Volji i Planu. AKO IKO ŽELI DRUGU RELIGIJU OSIM NJE, ON JE PRITVORAN PREMA SVOJOJ VLASTITOJ PRIRODI, KAO ŠTO JE PRITVORAN PREMA BOŽIJOJ VOLJI I PLANU. Takav ne može očekivati uputu, jer on namjerno odbacuje tu uputu.