Univerzalna vjera čovjekova

Ako malo ozbiljnije proučimo učenja velikih svjetskih religija lahko možemo uočiti njihovu zajedničku osnovu, jedno ishodište, jedan korijen iz kojeg se one granaju u razne oblike koje uočavamo unutar čovječanstva. To što se zajedničko ishodište naročito dobro vidi kada upoređujemo ''vjere objave'' (judaizam, kršćanstvo, islam), ne mora da znači i da ostale svjetske religije koje imaju milione sljedbenika (prije svih hinduizam i budizam) nemaju isto, zajedničko porijeklo.

Opširnije...

Islam i demokratija

Demokratija je riječ koja se danas vrlo često spominje. Njene pristalice su mediji, intelektualci, političari. Svako razuman danas prihvata sistem koji na njoj počiva. Čak se ni socijalistički sistemi nisu uspjeli oduprijeti njenom prodoru. Bili su primorani da prihvate demokratski sistem vlasti.

Prirodno je da se muslimanska omladina, posmatrajući sve ovo, zapita kakvo je mišljenje islama o demokratiji, odnosno kako se ona u islamu tretira. Ali, da bismo govorili o odnosu islama spram demokratije, nužno je upoznati se sa ovim pojmom, rasvijetliti njegovo pravo značenje i tačno ga definirati, jer različita shvatanja njegovog značenja mogu nas navesti na pomisao kako u islamu nalazimo protivrječja u vezi ovog pitanja.

Opširnije...

Kur'an i uporedno proučavanje religije

Tekst preuzet iz knjige "Muslimani u Evropi", zbirci autorovih sabranih radova

Pitanje čovjekove sudbine i smrti, njegova života, slobode i dostojanstva - to je pitanje religije. Ona je odgovarala na ona pitanja koja su zaokupljala sve misaone ljude od najstarijih vremena pa sve do modernih filozofa.

Otkuda sam i što sam? Ko me je stvorio? Gdje su krajnji izvori svijeta i stvorenja? U čemu leži smisao života?

Upravo odgovor na ova pitanja sačinjava suština religije kao najveće filozofije. Zato je s punim pravom religija nazvana (Paulsen, Berdajev) najzanirnljivijom i vječnom temom historije čovječanstva.

Opširnije...

Šta Biblija kaže o Muhammedu a.s.

Sažetak rasprave poznatog islamskog učenjaka sa kršćanskim sveštenstvom

Papa ili Kisindžer ?

Šta Biblija kaže o Muhammedu SallAllahu alejhi ve sellem

What the Bible says about Muhammed (peace be upon him)

Prevod na bosanski jezik, bez imena izdavača i godine izdanja

Kažite vi Meni: "Šta će s vama biti ako je Kur´an od Allaha, a vi u njega nećete da vjerujete, i ako je jedan od sinova Israilovih posvjedočio da je Kur´an od Allaha kao što su to Knjige prije njega." (Kur´an, 46:10)

Opširnije...

Još članaka...

  1. Poslanička navještenja