Kazivanje o Muhammedu, alejhisselam, (XVII dio): Iza džae nasrullahi vel feth – Kad Allahova pomoć i pobjeda dođu

Pohod na Tebuk

Stalna težnja za boljim, kvalitetnijim i većim, duboko je ukorijenjena u strukturi bića Ademovih, alejhisselam, potomaka i najjači je motiv svih njihovih napora na ovom svijetu. Tu, rekli bismo, gotovo da uopće nema izuzetaka, jer svako nastoji da ostvari ma kakav napredak u onome što mu je značajno. Od ovoga nisu izuzeti čak ni askete, jer i oni žude ka tome da ostvare napredak u kvalitetu njihova duhovnog iskustva i veći stepen bliskosti dragome Bogu. Kako je, opet, i ponašanje jedne države rezultanta zajedničkoga djelovanja svih njezinih stanovnika, to i države kontinuirano teže ka tome da ostvare što veću ekonomsku, političku i vojnu snagu, te što više prošire vlastitu teritoriju. Dakako, u svemu je tome veoma izražen rivalitet i upravo to je jedan od osnovnih uzroka činjenice da je cjelokupna historija čovječanstva u najvećoj mjeri u stvari hronika ratova i osvajanja. U tom smislu svako je vrijeme imalo ''svoje'' velike sile, imperije koje su ključno utjecale na sve političke i ekonomske tokove svoga okruženja, a međosobno su bile u neprekidnoj borbi za prevlast.

Opširnije...

Kazivanje o Muhammedu, alejhisselam, (XVI dio): Svjetlost u Meki

Istina i laž

Jedna od temeljnih mudrosti u obzorjima svega postojećeg jeste činjenica da laž nikada i nikako ne može opstati u prisustvu istine. Čim se istina susretne sa laži, laž uvijek njome bude ugušena i uništena:

Mi nismo stvorili nebo i Zemlju, i ono što je između njih, da se zabavljamo. Da smo se htjeli zabavljati, zabavljali bismo se onako kako Nama dolikuje, ali Mi to ne činimo, nego istinom suzbijamo laž, istina je uguši i laži nestane; a teško vama zbog onoga što o Njemu iznosite! Njegovo je ono što je na nebesima i na Zemlji! A oni koji su kod Njega ne zaziru da mu se klanjaju, i ne zamaraju se, hvale Ga noću i danju, ne malaksavaju. (21:16-20)

I reci: "Došla je istina, a nestalo je laži; laž, zaista, nestaje!" (17:81)

Reci: "Gospodar moj pobjeđuje istinom, On dobro zna i sve ono što je veoma skriveno." Reci: "Došla je istina, a laži je nestalo!" (34:48,49)

Opširnije...

Kazivanje o Muhammedu, alejhisselam, (XV dio): Hajber

Allahova kazna

 

Ajeti časnoga Kur'ana kojima je objelodanjeno zadovoljstvo dragoga Allaha sa onim vjernicima koji su se u trenucima neizvjesnosti na Hudejbiji odazvali Poslanikovom pozivu i položili mu zavjet na vjernost (Bejat er Ridvan), osim obećane ahiretske nagrade jasno pominju i njihovu ovosvjetsku nagradu u velikoj skoroj pobjedi i bogatom plijenu koji će oni tada uzeti:

Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli. On je znao šta je u srcima njihovim, pa je spustio Sekinu (smirenost) na njih, i nagradiće ih skorom pobjedom i bogatim plijenom koji će uzeti, jer Allah je silan i mudar. Allah vam obećava bogat plijen koji ćete uzeti ... (48:18-20)

Opširnije...

Kazivanje o Muhammedu, alejhisselam, (XIV dio): Hudejbija

Poslanikov zet

Nekih pet mjeseci nakon okončanja bitke na Hendeku Poslaniku stiže vijest o jednom izuzetno bogatom kurejšijskom karavanu koji se iz pravca Sirije kreće ka Meki. Vojska od sedam stotina konjanika pod Zejdovim zapovjedništvom poslata je iz Medine da presretne ovu karavanu. Zejd je sa svojim ljudima potpuno iznenadio neprijatelje koji su bili do te mjere zatečeni da se nisu uspjeli ni pokrenuti. Kompletna roba je došla u plijen muslimanima i većina ljudi je bila zarobljena. Samo je nekoličina Kurejšija uspjela pobjeći, a među njima je bio i Muhammedov, alejhisselam, bivši zet, raniji[1] hazreti Zejnebin muž Ebul-As.

Opširnije...