Turnir u stonom tenisu

Izvještaji sa dva turnira

Izvještaj sa bajramskog turnira 1423. hidžretske godine

Tradicionalni bajramski turnir u stonom tenisu održan je u nedelju, 16.02.2003. u Visokom u sali "Partizan".

Na turniru je učestvovalo 27 takmičara raspoređenih u dvije sekcije, juniori i seniori.

Opširnije...

Izraženi protesti protiv prijedloga o zabrani hidžaba u školama i univerzitetima Francuske

Francuska "demokratija" i "diplomatija" protiv islama

Dana 20.01.2004. godine predstavnice udruženja Mladi Muslimani, Nahla, Horizonti i Kewser su Njegovoj ekselenciji ambasadoru Republike Francuske u Bosni i Hercegovini, gospodinu Henry Zipper de Fabiani-ju, predale peticiju i protestno pismo protiv prijedloga novog francuskog zakona o zabrani pokrivanja (nošenja marame) uposlenima u javnoj upravi, te obrazovnim institucijama (školama i fakultetima) Republike Francuske. Sama peticija protiv ovog diskriminatorskog prijedloga zakona je prikupljana svega tri dana te podatak da ju je potpisalo preko 10,000 građana Sarajeva umnogome govori o svijesti Bosanaca i Hercegovaca o problemu kršenja ljudskih prava.

Opširnije...

Zlatne ruke Bošnjakinje

MJESTO ODRŽAVANJA: KURŠUMLI MEDRESA SARAJEVO

VRIJEME ODRŽAVANJA: 6.9. - 12.9. 2003. OD 10 DO 21

Opširnije...

Prvi susreti bošnjačke omladine

Održani od 02. do 06. avgusta 2002. godine u Behrambegovoj medresi u Tuzli

U periodu od 2. - 7. Avgusta 2002. godine, u Behrambegovoj medresi u Tuzli održani su Prvi susreti bošnjačke omladine. Premda možemo reći da su uistinu Prvi susreti održani možda sad već davne 1990. godine u organizaciji tadašnjeg MOSa te da su i poslije rata održavani susreti sa istim ili sličnim ciljem (inicirani od različitih omladinskih udruženja i organizacija), oni jesu Prvi u zajedničkoj organizaciji Omladinskog kruga IZ iz Tuzle i BeMUFa iz Švedske. Ovi susreti imaju jednu značajnu karakteristiku - volju i nastojanje organizatora da se uspije u stvaranju mreže koja bi obuhvatila velik broj različitih bošnjačkih omladinskih organizacija pa čak i neformalnih (neregistrovanih) džema´ata, grupa, kako iz BiH tako i iz dijaspore.

Poslije svečanog dijela otvaranja susreta, u okviru kojih je uslijedilo i obraćanje reisu - l uleme Mustafe ef. Cerića, a koje je kasnije izazvalo razne zlonamjerne komentare u štampi, na red je došlo predstavljanje učesnika susreta:

1. Aktivna islamska omladina - prezentujući ovu organizaciju, njen predsjednik Almin Fočo istaknuo je brojne aktivnosti i akcije od šireg opštedruštvenog značaja, postojanje uvriježenih stereotipa koji prate ovu organizaciju i kvare njen imidž, izdavačku djelatnost na bosanskom jeziku sa 6 kapitalnih naslova (Kazivanja o vjerovjesnicima, Iz života ashaba, Iz života tabi´ina, Bistro more pobožnosti i suptilnosti, Ljubav prema dobru i mržnja prema zlu u islamu, Put pravog muslimana I, II) te činjenicu da su ove knjige uspjeli distribuirati na sve kontinente odnosno u sve zemlje svijeta u kojima ima Bošnjaka.

2. Austrija - predstavnik austrijskih džema´ata (Gmunden, Graz, Linz, Enns) Hamza Sinanović istakao je entuzijazam bošnjačke omladine ovih džema´ata i njihovo nastojanje da se legalizuju tj. formalno pravno registruju u skladu sa austrijskim zakonima.

3. Asocijacija bošnjačkih gimnazijalaca - predstavljajući udruženje nekadašnjih gimnazijalaca najelitnije sarajevske srednje škole, Naida Muminović je istakla perspektivnost gimnazijalaca koji pripadaju ovoj asocijaciji, a koje se nedavno manifestovalo u vidu osvajanja trećeg mjesta na internacionalnom takmičenju iz fizike od strane Aide Mehonić, svršenice Bošnjačke gimnazije. Opće je mišljenje da ova asocijacija nije samo zbir kvalitetnih pojedinaca nego i udruženje koje može i treba imati istaknutu ulogu u svim društvenim tokovima bitnim za bošnjačku omladinu.

4. BeMuf Švedska - najbolje organizirano udruženje bošnjačke dijaspore. Pravno riješili status, okupljaju 25 lokalnih organizacija sa 3186 članova. Svoje projekte uspjevaju djelimično ili u cjelosti finansirati iz budžeta švedskog ministarstva za omladinu što predstavlja vrlo dobar primjer ostalim organizacijama u vlastitom razvoju.

5. Demus - društvo studenata u BiH, osnovano septembra 2000. godine koju su na ovom skupu predstavili predsjednik i sekretar tuzlanskog ogranka, N.N. i Huremović Benjamin.

6. Engleska - Hazim Fazlić, imam na dužnosti u Engleskoj, predočio je činjenice da u Engleskoj ima oko 8000 Bošnjaka, da egzistiraju tri džema´ata Bošnjaka, u Londonu (150 porodica), Birmingemu i Darbiju (100 porodica), te da pripadnike tih porodica treba posmatrati kroz generacije (i uočljive generacijske razlike). Istaknuta potreba održavanja kontakta Bošnjaka iz BiH sa ovim džema'atima.

7. Furqan - predstavljajući ovo udruženje, njihov predstavnik je istakao da je njegova svrha afirmacija islamskih vrijednosti u životu pojedinca i društva. Od aktivnosti najistaknutije su izdavačka djelatnost, predavanja, radio emisije i ljetni kamp na Jablaničkom jezeru.

8. Njemačka - postoji 16 bošnjačkih džema'ata, ali omladina još nije pravno regulisala svoj status, između ostalog i zbog činjenice da zakonodavstvo u Njemačkoj islam ne priznaje, pa samim tim ni djelovanje organizacija na toj osnovi. U većim gradovima postoje bošnjački omladinski centri.

9. Islambosna - Armin Dučić, istakao da je njihovo članstvo malobrojno, ali da u njihovim akcijama učestvuju i brojni volonteri. Finansiraju se putem dobrovoljnih priloga i prodajnih bazara. Težište je na humanitarnom (pomoć povratka prognanih Bošnjaka) i propagandnom radu.

10. Sandžak - predstavljajući Muslimanski omladinski krug, Midhat Mujović istakao da oni imaju svoje odbore i van Sandžaka, u Beogradu i Subotici. Naglasio je da u gradovima, u kojima imaju svoje odbore, postoje internet kafei putem kojih se samostalno finansiraju.

11. M.Ž.O. Kewser - Elvira Velić pojasnila da udruženje broji oko 1000 članova, da su aktivnosti usmjerene na edukaciju žene muslimanke, te da značajnu ulogu imaju i aktivnosti vezane za zdravstvenu zaštitu žena. Izdaju časopis "Zehra".

12. Slotekbir - 12 članova iz raznih mjesta u Sloveniji predstavljao Edin Kumalić. Bazirali svoj rad na praćenju medija i njihovog odnosa prema islamu. Pokreću biblioteku sa naslovima na bosanskom jeziku. Imaju mogućnost učestvovati sa svojim prilozima u omladinskom listu.

13. Mladi Muslimani - potpredsjednik udruženja, Emir Mehmedović, u svom petominutnom izlaganju težište stavio na objašnjavanje historijata organizacije, programskih opredjeljenja i unutrašnje organizacije. Zanemario prikaz sadašnjih aktivnosti udruženja uz kratak osvrt na neke značajnije akcije poput humanitarnih akcija kluba ljekara i angažmana pri pomoći nastradalim u zemljotresu u Turskoj.

14. Mozaik - Seid Alibegović, kao aktivnosti istaknuo: kursevi, treninzi borilačkih vještina, ramazanske i bajramske svečanosti i sl.

15. Nahla - ženski edukacioni centar u Sarajevu predstavljala Azra Ibrahimović, naglasivši da pored 14 aktivnih članova imaju i 2000 pasivnih. Projekti koje održavaju su osmišljeni sa ciljem razbijanja predrasuda koje drugi imaju o ženama muslimankama.

16. Oaza - nedavno osnovano udruženje, sa sjedištem u Tuzli - osnovano radi promoviranja borbe protiv toksikomanije i drugih negativnih pojava u društvu.

17. Omladinski krug Rijaseta IZ - djeluje putem 3 regionalna i 28 gradskih odbora, djeluje u okviru struktura IZ premda aktivisti pojedinih odbora svojim radom postižu i to da budu tretirani kao ravnopravni, neovisni i samostalni suradnici službenika IZ. Na ovim susretima Omladinski krug je imao najviše svojih predstavnika među kojima treba istaknuti jednog od glavnih inicijatora susreta - Amira Sakića i Hasana Eminovića kao najumjerenijeg i najkonstruktivnijeg učesnika.

18. Sahwa - asocijacija studenata koja djeluje u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Mostaru. Na ovim susretima organizaciju predstavljao Edin Kmetaš iz Mostara. Naglasio da su osnovne aktivnosti kursevi, tribine i predavanja te stipendiranje studenata kao i to da svaki ured ima dva odjela - muški i ženski

19. Small Kindness - ovo udruženje je na našim prostorima poznato kao organizacija "Jusuf Islam", bavi se stipendiranjem studentica uz izdavačku djelatnost, inicijatori su osnivanja udruženja muslimanki u više gradova BiH.

20. Udruženje studenata IPA Bihać - za razliku od predstavnika studenata IPA Zenica i FIN Sarajevo, IPA Bihać je imala svog predstavnika, Senada Zulića, koji je izrazio nadu u uspostavljanje boljih odnosa sa predstavnicima svih organizacija nakon ovih susreta.

21. Bosanski akademski klub - na susretima učestvovao Sanel Mehić kao predstavnik iz Bihaća gdje postoji ogranak centrale iz Sarajeva, koji u sprovođenju planiranih aktivnosti djeluje samostalno i nezavisno. Aktivnosti su: kursevi, sportske aktivnosti, natječaj u pisanju seminarskih radova, kvizovi i sl.

22. www.dzemat.org - predstavljajući ovaj nezavisni web portal, Sead Smajić istakao da su glavni projekti kompletan prijevod Buharije, Kur'an sa tefsirom, Đerdan i drugi sadržaji koje možete naći na ovom site-u, te da isti još nema definiran status kao pravno lice.

23. www.islam.co.ba - web site koji je kreirao i održava tim od 4 osobe, predstavio Edin Kabil. Stranica egzistira već deveti mjesec, dosad je zabilježila oko 10000 posjeta što predstavlja solidan prosjek. Edin je iskoristio priliku pa predstavio i web stranice www.znaci.com i web site BIME (Bosanske islamske medicinske asocijacije).

Narednih dana učesnicima susreta pridružili su se i predstavnici bošnjačke omladine iz Hrvatske, tačnije iz Splita i Osijeka.

 

 

Sadržaj petodnevnih susreta je objedinio kako izlete (Gradina - Srebrenik, Gradačac, Lukavac) tako i predavanja Ahmeta Alibašića, Vahdeta Peštalića, Dževada Durakovića i Mirze Karića uz rad po debatnim klubovima na kojima se pokušao dati odgovor na bitna, uvijek otvorena pitanja kao što su: koji su problemi u radu, kako se sprovode zamišljene ideje, kakav je nivo organiziranosti, šta treba mijenjati, da li postoji ciljna grupa, da li postoji plan djelovanja i finansijski plan, kako poboljšati izvore finansiranja, kako smo prezentirani u medijima i da li dovoljno brinemo o imidžu svoje organizacije.

 

 

Rezultat petodnevnih susreta je bio donošenje zajedničke deklaracije koju možete naći na www.mladibosnjaci.ba . Učesnicima je predočen prijedlog statuta Bošnjačke omladinske mreže. Ostavljen je rok od tri mjeseca da se unutar predstavničkih tijela udruženja - učesnica prodiskutuje ova inicijativa, daju prijedlozi i primjedbe te prihvati ili odbije ponuđeni prijedlog.

*

Udruženje "Mladi Muslimani", koje se i u svom dosadašnjem radu istaklo u davanju podrške ovakvim i sličnim inicijativama, nastojaće potpomoći nastanak i razvoj Bošnjačke omladinske mreže. Svjesni teškog trenutka u kojem se nalaze Bošnjaci, činjenice da se i dalje bori bitka za neovisnu, suverenu i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu kao garanta opstanka i prosperitetnog napretka Bošnjaka - muslimana na ovim prostorima i činjenice da se mora ispoštovati kur'anski princip jedinstvenog džema'ata, unaprijed dajemo podršku i ovoj inicijativi zanemarujući teškoće kao i svjesne i nesvjesne propuste koje utiču na to da teškoće budu i izraženije. Ipak, sa ciljem jasnijeg sagledavanja situacije, našim članovima (i simpatizerima) želimo ukazati na određene probleme u vezi ove inicijative kao i dileme koje su predstavnici udruženja dobili tokom ovih susreta.

Dobili smo dojam da su u samom procesu formiranja zajedničke mreže preskočeni neki bitni koraci, počevši od boljeg informiranja učesnika i prije samih susreta, o značaju koji bi ovi susreti trebali imati.

Smatramo da je posvećeno nedovoljno pažnje ciljevima i interesima ovih raznovrsnih udruženja te njihovim realnim mogućnostima da konkretno doprinesu mreži kakvu su zamislili inicijatori susreta.

Prijedlog statuta koji nam je ponuđen te njegovo usvajanje je trebao biti jedan od glavnih "ciljeva" ovih susreta. Iako su se organizatori potrudili da objasne da ova inicijativa ne predstavlja nikakvo nametanje i da se svi mogu uključiti u realizaciju ovog projekta koliko nađu za shodno, nepostojanje alternativnih prijedloga je uticalo na dobijanje dojma da postoji unaprijed pripremljen cilj koji učesnici treba da ostvare čak i ako ga ne shvate. Od organizatora se, vjerovatno, ne bi ni trebalo očekivati da ponude alternativna riješenja jer bi mogli izgledati kontradiktorni u očima ostalih i kao neko ko ne zna šta hoće; od njih treba očekivati da strpljivo prihvate i znatno različite prijedloge, sugestije, programe djelovanja i sl. i da ih naravno ozbiljno razmotre. Alternativnih prijedloga (u toku samih susreta) nije bilo ni od samih učesnika što je još jedan signal da će naredni period pokazati koliko je ova inicijativa ozbiljno prihvaćena. Jedna od prvih alternativa ovakvom uvezivanju putem registracije Bošnjačke omladinske mreže kao pravnog lica je neki vid neformalnog povezivanja ovih različitih organizacija od kojih mnoge i same nemaju regulisan pravni status (naročito one iz dijaspore). Ovo bi statut stavilo u sasvim drugi plan (i umjesto njega bi bio donešen neki vid Pravilnika o radu) a prioritetno bi se morali usaglasiti o programu djelovanja, planu rada, svrsi i ciljevima ove mreže i sl.

U nadi da će ova inicijativa zaživjeti i biti od koristi za bošnjačku omladinu uopće, podržavamo svaku inicijativu u vezi organizacije novih susreta koji bi doprinjeli boljem upoznavanju, razmjeni mišljenja i iskustava te uspostavljanju bratskih i prijateljskih odnosa među članovima i učesnicima.