Utisci iz Japana II

Japanci

Ranije sam, moram to ovdje priznati, imao izvijesnu rezervu prema Japancima. Vjerovatno je razlog bio u mome predubjeđenju o njima kao o saradnicima Hitlera koji su u drugom svjetskom ratu okupirali Kinu (Kinezi su mi opet bili simpatični zbog Brus Lija (Bruce Lee) i zato što su bili na istoj strani sa partizanima a protiv nacista) i borili se protiv Saveznika. Naravno, nipošto ih nisam mrzio, ali sam ipak imao neke rezerve i nisu mi baš bili previše bliski. Međutim, boraveći u Japanu i upoznavši ih malo bliže, shvatio sam da sam prema njima u svom srcu čini mi se bio nepravedan. Uvidio sam kod njih, istina, jednu izuzetno veliku negativnost duhovne prirode, ali i dosta veoma lijepih osobina zbog kojih su mi nekako postali mnogo bliži i simpatičniji (naravno bez imalo hvale njihove vjerske tradicije koja je upravo katastrofalna), tako da bih iskreno volio da ih dragi Allah uputi putevima Njegovog zadovoljstva i spasa.

Opširnije...

Utisci iz Japana I

Daleki istok

Na našim geografskim kartama, koje su izrađene na osnovi europocentrične slike svijeta, Japan je ucrtan na krajnjem istoku, na desnom rubu karte. U ovom smislu je kod nas i uobičajena sintagma ''daleki istok'' kojom kao da se na neki način želi istaći da su tamošnje zemlje, narodi, kulture i civilizacije, a među njima i Japan, nekako nama daleki, nepoznati i egzotični.

Opširnije...

Šamar

Jedan mladić vrativši se sa studija iz inostranstva, zatražio je od svojih roditelja da mu nađu učenjaka koji bi mogao odgovoriti na njegova 3 pitanja.

Nakon nekog vremena oni su našli jednog islamskog alima voljnog da se sastane sa momkom, da ga sasluša i pokuša da mu odgovori na postavljena pitanja.

Opširnije...

Stereotip, mit, zločin

Esej je napisan i prezentiran u okviru konferencije «Upotreba historijskih mitova: Drugi svjetski rat i balkanski ratovi krajem 20. stoljeća» održanoj u Sarajevu 10. i 11. 05. 2005.

«Vi znate da je čitav prikaz istorije krivo postavljen, da su generacije i generacije potpuno falsifikovano obrazovane i da treba rekonstruisati i događaje prije onog rata a posebno u toku rata, doprinos četničkog pokreta i ulogu komunističke partije.»[1] (N. Poplašen, Srpska radikalna stranka RS, 1993.)

Opširnije...