Utisci iz Japana I

Daleki istok

Na našim geografskim kartama, koje su izrađene na osnovi europocentrične slike svijeta, Japan je ucrtan na krajnjem istoku, na desnom rubu karte. U ovom smislu je kod nas i uobičajena sintagma ''daleki istok'' kojom kao da se na neki način želi istaći da su tamošnje zemlje, narodi, kulture i civilizacije, a među njima i Japan, nekako nama daleki, nepoznati i egzotični.

Opširnije...

Šamar

Jedan mladić vrativši se sa studija iz inostranstva, zatražio je od svojih roditelja da mu nađu učenjaka koji bi mogao odgovoriti na njegova 3 pitanja.

Nakon nekog vremena oni su našli jednog islamskog alima voljnog da se sastane sa momkom, da ga sasluša i pokuša da mu odgovori na postavljena pitanja.

Opširnije...

Stereotip, mit, zločin

Esej je napisan i prezentiran u okviru konferencije «Upotreba historijskih mitova: Drugi svjetski rat i balkanski ratovi krajem 20. stoljeća» održanoj u Sarajevu 10. i 11. 05. 2005.

«Vi znate da je čitav prikaz istorije krivo postavljen, da su generacije i generacije potpuno falsifikovano obrazovane i da treba rekonstruisati i događaje prije onog rata a posebno u toku rata, doprinos četničkog pokreta i ulogu komunističke partije.»[1] (N. Poplašen, Srpska radikalna stranka RS, 1993.)

Opširnije...

Demokratija ima više formi

Politika i historija spram poligamije i prostitucije

Neko ima strast za kupovinom tjelesnog užitka. Neko ima želju da uživa u istom spolu. Neko ima potrebu da živi u poligamnom braku.

Kada se spomene prijedlog o legalizaciji prostitucije, nikome ne pada na pamet da «prodavačice ljubavi» smješta u nekakav politički i istorijski kontekst. To što bi država donijela novi zakon ne bi bila politika? Ima li zakona bez politike! To što bi usvajanjem tog zakona «prestala trgovina bijelim robljem» nije demagogija! «Najstariji zanat na svijetu» nije istorija! Zagovarači najnovijeg i najmodernijeg društvenog progresa ne smatraju da je za prevazići nešto što je «staro ko Grčka».

Opširnije...