Rahmetli Aliya İzzetebgoviç ile Hatıralarım

Aliya Bosanski Şamas'ta, ben ise Kakany'da aynı yılda dünyaya geldik, 1925 yılı idi. Eğitim gördüğümüz yer; Saraybosna bizi birleştirdi. Aynı okulda okumadığımız halde sohbetlerde ve ''Trezvenost'' (“İtidal“) Derneğinde II. Dünya Savaşı sonuna doğru 1940'da tanışmıştık. Talebeler sohbetlerinde; alkol ve sigaranın zararları, İslami konular Müslümanların neden geri kaldıklarına dair konuşmalar yapıyorlardı. Bu sırada Aliya ilgimi çekmiş ve onunla tanışmıştım. Sosyal ve canayakın olup sadelik ve eğitim seviyesi diğerlerinin önündeydi. O sırada Genç Müslümanlar Teşkilatı mevcuttu. Biz de onlara katılıp II. Dünya Savaşında Doğu Bosna'dan gelen muhacirleri Saraybosna, Visoko ve Zenisa şehirlerde yerleştirme işleriyle ilgileniyorduk.

Devamını oku...

Dayton bariş antlaşmasina göre bosna-hersek devleti̇

Bosna Hersek’in anayasası niteliğindeki Dayton Antlaşmasının Ek 4’ün 1. fırkasının 3. maddesinde Bosna Hersek, Federasyon ve Sırp Cumhuriyeti’nden oluşan bir devlet olarak tanımlamaktadır. Aynı ekin diğer hükümlerinde ise hem federal yapı tarif edilmekte, hem de bu iki alt birimin Bosna-Hersek Devleti içindeki konumu tayin edilmektedir. Buna göre, söz konusu birimlerin faaliyetleri Bosna-Hersek Devlet Meclisi tarafından onaylandığı sürece, bir devlet gibi hareket edeceklerdir. Federal taraf Bosna-Hersek genel yönetiminde hem meclisteki sayıda, hem de cumhurbaşkanlığı ve hükümet düzeyinde üçte iki ağırlığa sahip oluyor, bu da Boşnak ve Hırvatlar arasında paylaşılıyordu. Dolaysıyla, sayılarının azlığına rağmen federasyon içinde yönetimi Boşnaklarla eşit olarak paylaşan Hırvatlar, Bosna-Hersek yönetiminde de üçte bir oranında söz sahibi oluyorlardı. Dayton Antlaşmasında Federasyon’un ayrıntılı bir tanımı da yapılmamış olup, konu 1994 Washington Antlaşmasına havale edilmiştir. Buna göre federal arazi her biri kendi hükümetine sahip birer devletçik görünümünde olan 10 kantona bölünüyordu. Dayton Barış Antlaşması ile Bosna-Hersek Federasyonu’nun kuruluş çalışmalarına başlanmış; siyasi partilerin desteğini almak için hemen seçimler yapılarak ve idari yapılanmaya gidilmiştir.

Devamını oku...

Genç Müslümanlar Teşkilatı

 

Rahmetli Aliya İzzetbegoviç'in vefatının üzerinden tam on bir yıl geçti. Bosna ve özellikle Boşnaklar ve aydın çevreler de onun büyük eksikliğini hissetmektedir. Aliya aslında siyasetçi değildi; Onun siyasete girmesini ülkedeki şartlar zorladı. Komünizm sisteminin yıkılması ve Yugoslavya'nın dağılma süreci ve Bosna'nın bağımsızlığını sağlamak isteyen 'Genç Müslümanlar Teşkilatı' mensuplarının da onu zorlamaları sonucu siyasete girdi. Sırbistan ve Hırvatistan halkları, Yugoslavya'nın dağılışını sözde Büyük Sırbistan ve Büyük Hırvatistan'ın kurulması yönünde kullanmak istemekteydi. Komünist Partisinde bulunan Boşnaklar ve onların yanında duran Boşnak aydınları bunun farkında değildi. Bu durumda Aliya İzzetbegoviç ile 1989'da yeni cezaevinden çıkmış Genç Müslümanlar Teşkilatı'ndaki dostlarından bir kısmı Demokrat Eylem Partisini kurmaya karar verdiler. Bu durum olmasaydı Aliya büyük ihtimal ile İslam tefekkürü ve felsefeyle ilgilenmeye devam edecekti. Çünkü Aliya, herşeyden önce bir düşünür ve İslam filozofudur. Yugoslavya'nın dağılma sürecinde Aliya İzzetbegoviç ve'Genç Müslümanlar Örgütünü'nün kuruluş 'Genç Müslümanlar Teşkilatı' Boşnakların teşkilatlanması ve bağımsızlığını kazanması için büyük bir şansı idi.

Devamını oku...

Yuvarlak masa “Boşnak soykırımı 1992-1995”

“Genç Müslümanlar” Cemiyeti 22 Aralik Cumartesi günü Saraybosna’da “Boşnak soykirimi 1992-1995” konulu bir yuvarlak masa toplantisi düzenlemiştir. Toplantinin katilimcilari Boşnak Mezalimi Kurbanlari Derneginin temsilcileri ile mezalim ve saldirilar konusunda yazan taninmiş gazetecilerdi: Nihad Halilbegović “özellikle JNA ve TO’nun1 rolü baglamin- da Bosna’ya saldiri hazirliklari”, Fatmir Alispahić “Boşnak soy- kirimi için medyada zemin oluşturma çabalari”, Bakira Hasečić “Boşnak kadinlara yapilan sistematik tecavüzler”, Šaćir Srebrenica “Bosna Hersek’e yönelik saldirilardaki can kayiplari”; Muharem Omerdić “Bosna saldirilari döneminde kaybedilen imamlar ve Islam Birligi unsurlari”; Avdo Huseinović “Orta 1  Bosna savaşi döneminde Sirplarin kontro- lündeki Yugoslav ordusu ve Sirp milisleri. Podrinje bölgesinde yavaşlatilmiş soykirim”; Akif Agić “HVO ve HV’nin2 Boşnaklara mezalimi”; Doç.Dr. Admir Muratović “1992 ve 1995 yillari arasinda Bosna Hersek’e yönelik saldiri- lar ve Boşnaklara yönelik zulüm ve düzmece davalar”; Ibrahim Cikić “ ‘Lim’3 hareketi magdurlarinin kişisel deneyimleri”. Yuvarlak masa toplantisi katilimci misaf rlerin ve medyanin ya- kin ilgisiyle oldukça başarili geçmiştir. Sirp Cumhuriyeti4 ve hatta Sirbistan’da dahi tepkilere yol açmiştir. “Genç Müslüman- lar” Cemiyeti bu yuvarlak masa toplantisindan tüm organizas- yon, kuruluş, birlik ve cemiyetlerle beraber özgür ve bagimsiz kültürel kurumlara, üniversitelere ve nihayet bireylere, 2013 yi- linda da 9 Ocak gününün Boşnak Soykirimi günü olarak kabul edilmesi için çagrida bulunmuştur.