Uz iftar o popisu stanovništva

U petak, 26. jula u prostorijama Udruženja u Morića hanu upriličen je iftar za 60-ak članova i simpatizera Udruženja mlađe i srednje generacije. Prije iftara održano je predavanje na temu ''Popis stanovništva'', a o čemu je govorio predsjednik Udruženja Edhem Bakšić.

 

 

Bakšić je upoznao prisutne o detaljima koji su bitni kada je riječ o popisu, od bitnosti izjašnjavanja kao Bošnjak, označavanja jezika kao bosanski, te pripadnosti islamu u kulturno-tradicijskom kontekstu. Također, riječi je bilo i o drugim pitanjima koja na prvi pogled izgledaju nebitna, ali u statističkoj obradi i rezultatima imaju itekako veliku težinu, a to je set pitanja koji određuje da li je neko rezident ili ne u BiH. To je posebno bitno za dijasporu. Zatim o pitanjima pismenosti i sl. Govorilo se i o konkretnim stvarima koje treba poduzeti svakič član kako bi dobili što realnije i kvalitetnije popisne rezultate, od upoznavanja rodbine, komšija i prijatelja o popsinim začkoljicama i načinu odgovaranja na ojedinapitanja do prijavljivanja za instruktore i popisivače. Poseban osvtr bio je na situaciju u manjem entitetu i nastojanju tamošnjih vlasti da kroz entitetski zakon opopisu umanje stavrni broj Bošnjaka.