Podjela predramazanskih humanitarnih paketa

Udruženje ''Mladi muslimani'' u saradnji sa organizacijom Milli Goruš iz Njemačke podjelilo je 200 humanitarnih paketa sa hranom ekonomski ugroženim porodicama u Sarajevu, Trnovu, i nekoliko sela u istočnoj Bosni.

 

Podjela je jednim dijelom obavljena u prostorijama Udruženja ''Mladi muslimani'', a veći dio je dostavljen direktno na kućne adrese ugroženih osoba u Sarajevu, Trnovskim selima i selima u istočnoj Bosni. Namjera donatora ovih vrijednih paketa bila je da se ugrožene porodice pripreme i lakše dočekaju predstojeći ramazan. Vrijednost paketa je nekih 50 KM, a osim hrane sadržavao je i higijenska sredstva.