Pomozite povratak, omogućite opstanak

Humanitarna akcija obavljena u saradnji sa drugim organizacijama

Na inicijativu humanitarne organizacije iz njemačke «Sadake», a u suradnji sa Asocijacijom Bošnjačkih Gimnazijalaca i udruženjima Nahla i Horizont, naše udruženje je učestvovalo u akciji pod nazivom «Pomozite povratak, omogućite opstanak» - akciji prikupljanja i dopreme hrane za povratnike u Rogaticu i Žepu.

Zahvaljujući velikom odzivu građana, prikupljeno je 12,5 tona hrane i higijenskih potrepština od čega je 4,5 tone otpremljeno i uručeno u pet rogatičkih sela, a 8 tona je otpremljeno i uručeno povratnicima u Žepu, u preko 200 porodica.

Na slici sa lijeve strane prikazan je novinski isječak koji govori o ovoj uspješnoj humanitrnoj akciji.