Akcija obnove porušenog mesdžida u Međeđi

Planirano je da se u toku ove sezone objekat sredi i dovede u funkciju: osposobljavanje sale za mesdžid (za klanjanje namaza), mekteb (za vjersku poduku djece), abdesthana, kancelarija za džematski odbor i imamski stan.

 

Navedeni iskaz je dio sakupljenog materijala od strane strane 'Komiteta za prikupljanje podataka o izvršenim zločinima protiv čovečnosti i međunarodnog prava' iz Beograda. Zločin je očit, jer kako su se ti Muslimani usuđivali deklarisati Muslimanima krajem 1990-te? Zločin! Izgradili nove džamije i mejtefe? Kriminal! Organizovali verske škole? Pa kako su se usudili? A naglašavanje njihove verske pripadnosti i nošnja verskih obeležje je stravično i spominjati a kamoli li svjedočiti.

 

Valjda su zato Srbi i sravnili Međeđu sa zemljom. I valjda je zato poslijeratna Međeđa bila scena za snimanje onih žešćih kadrova iz filma 'Lepa sela lepo gore'.

Međeđa se nalazi na putu Rogatica - Višegrad i pripada općini Višegrad, RS. Većina prijeratnih stanovnika se vratila i dobrim djelom obnovila svoje domove (oko 150 domaćinstava). Ovom mjestu gravitira veliko područje, približno površine Sarajeva, sa oko 3.500 stanovnika. Područje je blago brdovito, šumovito, sa velikim pašnjacima, voćnjacima i pogodnostima za zemljoradnju i stočarstvo. Stanovništvo je 90% bošnjačko i u toku agresije 1992. - 1995. morali su se povući sa linija odbrane (1993.), te su im tada kuće porušene kao i džamija u samoj Međeđi.

U proljeće 2003. godine Udruženje građana "Mladi Muslimani" je počelo sa akcijom osposobljavanja devastiranog mesdžida u Međeđi. Objekat je veličine 9 x 10, na sprat. Djelom je već obnovljen. Krov je osposobljen i 70% potrebnog materijala je nabavljeno. Planirano je da se u toku ove sezone objekat sredi i dovede u funkciju: osposobljavanje sale za mesdžid (za klanjanje namaza), mekteb (za vjersku poduku djece), abdesthana, kancelarija za džematski odbor i imamski stan. Za ove radove: ugradnju stolarije, podova, stropova, malterisanje unutrašnjosti, kao i vanjskih zidova, uvođenje rasvjete, vodovoda i kanalizacije predviđa se potrebnih 6.500,00 KM. Slijedeće godine, akoBogda, planira se izgradnja munare i predulaza tj. sofe sa nadstrešicom.

U samom naselju Međeđa formiran je džematski - građevinski odbor sa kojim ispred Udruženja "Mladi Muslimani" kontaktira Mustafa Jusufović.

Koliko je bitan mesdžid sa mektebom za Bošnjake ovog kraja, govori i podatak da u školu do četvrtog razreda ide onih desetak učenika kojima ne smeta (ili nemaju izbora) da ih učiteljica po nastavnom programu "Lanet republike" uči o boju na Kosovu - a priče o privrednim ulaganjima se spominju u formi viceva. Narod je odgojen da ne zna. Možda je kriva i Islamska Zajednica čiji je hodža prije rata s mimbere na hutbi vazio o tom kako ima malu platu, a evo poslije rata, Međeđani i nemaju hodžu. Možda smo krivi mi koji ih nikada nismo obišli niti im nešto poslali. Možda svi pomalo. Ali treba naprijed. Narod vidi nebo i zemlju i ništa između. Jedno visoko, a drugo tvrdo.

U tek pokriveni mesdžid, za sada, teško bi se musafir mogao svratiti da klanja jer ezana nema. A džemat postoji zvanično, ali ako pri radu na mesdžidu nema "mobe" i ako za radnike koji rade na pokrivanju objekta treba sakupljati pare po Sarajevu, taj džemat još nije našao svoj put sa papira do one kose iznad Drine. Opet bi se mogli vratiti na to ko je sve kriv ali nema potrebe, dosta bi nas bilo upisano. Treba naprijed. Za sada se na području mjesne zajednice Međeđa dim vije iz 150 dimnjaka, starija djeca imaju prevoz u školu u Goražde, a birtija i granap su jedini objekti koji privređuju. U izgradnji je još jedna birtija, "zakon potražnje" valjda diriguje svoje. Ipak nije sve ni tako crno. Kada su Mladi Muslimani organizovali iftar i mevlud, 150 se duša sjatilo da vidi i osjeti. Kada bi ih se mi koji nismo tamo, češće sjetili, možda bi i imali alternativu birtijama i dangubi.

Vaše donacije i pomoć možete uplatiti na račune Udruženja i na blagajni, ili direktno angažovati izvođače za predviđene radove.

U nadi da ćete se i vi uključiti u ovaj projekat i svojim prilozima pomoći, unaprijed se zahvaljujemo.