O braći Behmen - iz UDBine arhive

  • Štampa

Tzv. "mišljenja" i "karakteristike" o braći Behmen date od strane UDBinih inspektora

Predlog na usamljenje Saliha Behmena

31.11. 9635/55

Predmet: Behmen /Mustafe/ Salih,

Predlog za usamljenje.

DRŽAVNOM SEKRETARIJATU ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE NR BiH

Upravi javne bezbjednosti

Odjeljenju za izvršenje kazni

S a r a j e v o

Predlažemo da se po čl. 35 zakona o izvršenju kazni, mjera bezbjednosti i vaspitno popravnih mjera izvrši usamljenje osuđenika Behmen /Mustafe/ Saliha, pošto sa svojim držanjem štetno djeluje na prevaspitavanje ostalih osuđenika.

Behmen Salih osuđen po okružnome sudu Sarajevo K: 104 50 od 24.02.1950. godine na kaznu strogog zatvora u trajanju od 12 godina, radi toga što je stupio u terorističku organizaciju mladih muslimana, bio jedan od aktivnih rukovodioca u istoj. Kao rukovodioc u organizaciji 1946. godine održao je sastanak u svojoj kući u Mostaru sa predstavnicima iz Sarajeva na kojem sastanku su rešavana sporna pitanja u organizaciji i doneseni zajednički zaključci o daljnjem radu obadviju organizacija. U oktobru mjesecu 1947. godine zajedno sa Biber Hasanom, Kajtaz Halidom i drugima izradio tekst zakletve za organizaciju koja je u cjelosti prihvaćena. Bio je jedan od glavnih dopisnika ilegalnih listova ''Kolo'' i ''Mudžahid''. Bio je aktivan u pisanju brošura ''Kako ćemo se boriti'' i sam ih proturao po djelovima Hercegovine.

Kako se vidi iz izloženog da je Behmen bio jedan od važnih ličnosti u organizaciji i da je aktivno radio na stvaranju organizacije. Njegov rad kao takvoga ne prestaje ni na izdržavanju kazne. U domu se može svrstati u red najizrazitijih neprijatelja današnjeg društvenog uređenja. On danas javno utječe na primitivnije osuđenike muslimane ubjeđujući ih kako treba da redovno klanjaju, da poste svaki post jer da će samo na taj način ostati vjerni svojoj vjeri i sl. On s ovakvim svojim stavom je i uspio kod nekoliko osuđenika koji su stvarno postali vjernici iako to ranije nijesu bili. Za pridobivanje pojedinih osuđenika služi se i time što im daje odnosno kupuje cigarete, daje im hranu koju dobije u paketu i sl. Pripremao je napad zajedno sa Velagićem na grupu pozitivnih osuđenika i zato čak je bio nabavio i jedan nož koji je pronađen kod njega. Pokušao je preko svojih veza da protura hranu i cigarete osuđenicima koji su disciplinski kažnjeni i nalaze se u II odjeljenju. Radi neprijateljskog djelovanja bio je izoliran jednu /1/ godinu dana i to riješenjem DSUP-a- 24840/53, ali sve ove mjere do sada na njega nijesu popravno djelovale.

Na osnovu gore izloženoga predlažemo da se izvrši usamljenje nad Behmen Salkom u trajanju od 12 mjeseci, jer stvarno štetno djeluje na ostale osuđenike.-

Smrt fašizmu - Sloboda Narodu

U P R A V N I K:

/ Latinović Gojko /

PRIJEPIS

Podaci UDBE o Salihu i Omeru Behmenu

BEHMEN SALIH, sin Mustafe i majke Đemile, rođen 1922. godine u Mostaru, po zanimanju službenik, pismen sa višom pedagoškom školom, neoženjen, sada na izdržavanju kazne u KPD Zenica. Osuđen je na 12 godina strogog zatvora, radi organizacije mladih muslimana, koja je djelovala u Mostaru.

Na izdržavanje kazne u ovaj dom došao je 1953. god. Za cijelo ovo vrijeme izdržavanja kazne ima neprijateljsko držanje prema današnjem društvenom uređenju. Može se reći da je to osuđenik na koga uopšte ne djeluje kazna, nego čak šta više iz dana u dan postaje veći neprijatelj. Radi ovoga svog neprijateljskog djelovanja bio je nekoliko puta kažnjavan od strane uprave doma, ali sve je to bilo beskorisno. Na posletku dat je u izolaciju od ostalih osuđenika kako ne bi na njih nagativno utjecao. Njegovo druženje je u domu sa najizrazitijim neprijateljima koje uprava doma smatra nepopravljivim.

Smrt fašizmu - Sloboda Narodu

Upravnik doma:

/Latinović Gojko/


BEHMEN OMER, sin Mustafe i majke Đemile, rođen 1929. godine u Mostaru, po zanimanju student šumarstva, neoženjen sada na izdržavanju kazne u KPD Zenica, suđen radi terorističke organizacije mladi muslimani 20 godina strogog zatvora.

Na izdržavanje kazne u ovaj dom došao je oktobra mjeseca 1952. godine. Odmah po dolasku u dom počeo je da neprijateljski djeluje među ostalim osuđenicima. Veliki je vjernik, te kao takav podgovara ostale osuđenike da treba da vjeruju u Boga, da trebaju biti dobri muslimani i sl. Radi svoga neprijateljskog djelovanja izolovan je od ostalih osuđenika da ne bi negativno uticao na ostale. Veliki uticaj ima na njega njegov brat koji je također neprijateljski raspoložen.

Kao radnik dosta je slab, jer izbjegava sve fizičke radove. Zdravstvena sposobnost imenovanoga je dobra.

Smrt fašizmu - Sloboda Narodu!

Upravnik doma:

/Latinović Gojko /

O Omeru Behmenu

BEHMEN OMER, sin Mustafe

Kao osuđenik je, za čitavo vrijeme izdržavanja kazne, imao krajnje neprijateljsko držanje. Inače je teški fanatik i u tom smislu je i nastupao kod drugih osuđenika, u glavnom bivših pripadnik organizacije MM. Vrlo je uporan u okupljanju i međusobnom povezivanju ovih lica, pripremajući ih, da po izlasku na slobodu nastave svoju aktivnu neprijateljsku djelatnost, koristeći se već stečenim životnim iskustvom.

Pored bivših članova MM, radio je na okupljanju i drugih neprijateljskih aktivnijih osuđenika, od kojih je, po njihovom pristanku da rade u toj organizaciji, traženo da polože i zakletvu u cilju vjernosti i odanosti istoj. Njegova neprijateljska agitacija je u glavnom usmjerena na odnos islamu, na vjernost ideji organizacije, te na aktivnu borbu protiv komunizma i sl. On smatra da komunistima treba nanositi udarac u svim vidovima. Da za organizaciju treba dati i sam život, ako to ustreba.

30/6 - 1960. Jović

Disciplinske kazne:

09.11.1955. godine, kažnjen radi neizvršavanja naređenja na poslu, nije htio da radi, dva /2/ mjeseca, zabrane pisama, paketa, posjete, /reg. br. disc. knjige 470/

07.03.1956.god. kažnjen sa jedan /1/ mjesec zabrane primanja posjeta, paketa i pisama radi proturanja cigareta u II odjeljenje. /red. br. disc. knjige 142/