I pripremite konja za boj...

1. dio

1967.

Zrake junskog sunca nad bliskim istokom više žare sporoćom nego vrelinom. Arapsko plemstvo zavaljeno preko lubenica, bez volje da se počeše po dalekom predjelu oznojenih leđa takmiči se u sporoći sa odsjajem sunčevih zraka. Egipat, Sirija i Jordan zanosili su se nadarenošću plemića, bereketom lubenica i brojnošću nacije, dok je Izrael u potpunosti svoju manje brojnu populaciju pripremao za rat. Egipatski oficiri birani isključivo iz plemićkog soja rasporedili su svoju nepismenu armiju (1967. god. Egipat je imao 75% nepismenih) prema Izraelu čiji su ljudski i tehnički potencijali bili manji. I dok su arapski komandni trutovi brbljali nagađajući šta se dešava, njihova neobučena armija je ginula pored najsavremenijeg naoružanja nabavljenog iz SSSR-a i Čehoslovačke. Egipat, Jordan i Sirija slomljeni su za šest dana.

 

2. dio

Kad vidite gađenje na mom licu kao nastalu reakciju na predavanje o Bedru, slijeđenju sunneta i stanju ummeta, nemojte me odmah proglašavati izrodom. Ne zgražavam se na teme koje trebaju biti životno polazište i pojedincu i skupini. Zgražavam se na formalizam u kojem se iznosi šta je bilo i šta treba.I tako će biti dok ne čujem kako treba i ne vidim da je počelo kako treba.

3. dio

Šta je sa našim ummetom? Ummet je "na brodu". U pogledu ahireta on je na Nuhovoj lađi koja plovi ka džennetu. Ali u pogledu ovog svijeta ummet je ispunio sve preduslove da mu se na brodu pojavi rupa. Radi koje će brod sigurno potonuti. Ummet se neće utopiti ili smrznuti u ledenoj vodi samo zato što mu je Allah obećao opstanak.Ummet danas mašta o brodu koji se održaje na površini. O brodu na kojem bi se odmarao, sazivao šure, učio i napredovao.

4. dio

Neko će kazati da su muslimani u današnjoj situaciji zbog kvalitativnog ili kvantitativnog nedostatka imana. Ne osporavajući tu tvrdnju pitam one čiji su imanski i islamski šarti "na nivou": Kada bi svi bili poput vas, da li bi nam se javljale rupe u brodovima? Odgovoriću umjesto vas. Sigurno da bi.

Zato što mi smatramo da će nas noćni namaz i post ponedjeljkom izvući ispod nogu kafira. Kad nekad poslije nas dođe generacija koja će uspjeti, to će biti zato jer je obratila pažnju na dva kur´anska ajeta: "Pripremite protiv njih što više snage i konja za boj." Konji su nauka, novac, privreda, mediji ... Vraćanje Kur´anu i sunnetu ne znači samo vraćanje namazu, bradama, ... To podrazumijeva i postavljanje ovosvjetskih uzroka. Tako mi Allaha, nije se vratio Kur´anu i sunnetu (osim sa velikom falinkom) onaj koji bilo kao glasač, birač i predlagač, bilo kao postavljač i određivač ne postupa u skladu sa "Allah vam naređuje da odgovorne poslove povjeravate dostojnim". Da li bi prihvatio da te optuže kao onoga koji želi učiniti muslimane siromašnim, poniženim, jadnim, obespravljenim, neupućenim ...? La havle ... pa ti si hadžija, musallija, kurbandžija, postač, da´ija ... Ako prilikom bilo kakvog učešća nisi učinio umni napor da predložiš, spomeneš i glasaš za dostojnog i sposobnog onda među četiri zida zaključi da snosiš dio krivice što neko tvoju braću vodi u siromaštvo i haos. I ja ću isto učiniti. Zato što sam zajedno s tobom predlagao nekog zbog brade i ahlaka i time svom ummetu "uručio" indolentnog nesposobnjakovića i lijenčinu kao vodiča kroz život. Omer r.a. je oko sebe imao "bradatije" i ljude s daleko više morala pa je ipak po svu noć hodao po sobi pitajući se kome će povjeriti vođstvo u narednom pohodu.

Bez rada po spomenutim ajetima ummet će, Allahovom milošću, ostati djelimično živ čekajući novu generaciju pred kojom će progutati knedlu na pitanje "Zar niste znali za ajete o konjima za boj i povjeravanju poslova dostojnim" ?

5. dio

1973.

Arapi nisu posebno napredovali u ibadetu. I dalje je bilo pjevačica, lubenica i praznog blebetanja. Ali su djelimično povećali sprovođenje "I konja za boj". Njihovi ronioci zapušili su otvore za ispuštanje goriva na pješčanom zidu na istočnoj obali sueckog kanala. Sve jedinice su osposobili za protivoklopnu borbu. Pripremili se za protuvazdušna dejstva.

U prva tri dana nanijeli su Izraelu teške gubitke. Tada se ispoljio sindrom sporih zraka bliskoistočnog sunca, jer nisu radili na ajetu "poslove dostojnim". Arapske glavešine iznenađene uspjehom počele su brbljati i gubiti vrijeme za eksploataciju uspjeha. Izrael je došao u posjed satelitskih snimaka o praznom međuprostoru egipatskih armija (neoprostiva greška egipatske komande). Svoju pobjedu Arapi su vratili na početak. Ali sve u svemu ovaj put su bili mnogo dostojniji protivnik. Još da su poslove povjeravali dostojnim ...