Šta predstavlja normalizacija odnosa arapsko-muslimanskih zemalja sa Izraelom?


Statistika:

No Flash Player Installed


Broj glasača   46
Početak glasanja   2020-09-28 08:57:22
Kraj glasanja   2021-10-28 00:00:00