O Palestini i svjetskom miru na samitu nesvrstanih

 

Bismil-lahir-Rahmanir-Rahim. 
Islam nas je naučio da čovjek, s postojanjem različitosti u rasi, jeziku i kulturi, posjeduje istovjetnu bit i srž koja ga poziva ka čistoti, pravdi, dobročinstvu, solidarnosti i saradnji i to je bit svih, i ako uspješno prebrodi sve varljive motivacije, ljude će usmjeravati ka jedinstvu i spoznaji Uzvišenog Stvoritelja.
Ova blistava istina posjeduje nekoliko kapaciteta koje su u mogućnosti da budu osnova i uzdanica formiranja slobodnih i ponosnih nacija koje posjeduju prosperitet i pravednost, te će se obrisi duhovnosti proširiti nad svim materijalističkim i ovosvjetskim aktivnostima svakog čovjeka, te će im predstaviti ovosvjetski Džennet – prije dodjeljivanja ahiretskog Dženneta obećanog od Uzvišenog Boga. I upravo ova zajednička i sveobuhvatna istina može biti srž bratske saradnje nacija koje sa stanovišta vanjštine, historijske prošlosti i geografske rasprostranjenosti, ne posjeduju nikakve sličnosti. 
Kada međunarodna saradnja bude ustanovljena na ovakvim osnovama, međusobne odnose vlade neće formirati na strahu, prijetnji, ekspanionizmu i jednostranim interesima ili posredovanjem izdajnika i siledžija, nego će formirati na zdravim zajedničkim interesima, a povrh svega toga, na osnovu humanističkih interesa što će ih udaljiti od mnogobrojnih izazova jer će imati vlastitu čistu savjest i podršku vlastitih naroda. 
Ovaj idealni sistem se nalazi naspram imperijalističkog sistema, kojeg su posljednjih stoljeća zapadne imperijalističke sile, i danas arognantne i agresorske vlade potencirale, propagirale i bile njegov promotor. 
 
Dragi gosti! 
Danas, nakon šest decenija, osnovna učenja i ideali Pokreta nesvrstanih su i dalje živa i stamena; ideali poput borbe protiv kolonijalizma, borbe za političku, ekonomsku i kulturnu nezavisnost, nesvrstanost i nepovezanost sa nekim od centara i paktova moći, borbe za snaženje solidarnosti i saradnje među članicama Pokreta nesvrstanih. Današnja realnost je udaljena od tih ideala; ali globalna volja i svestrani trud za prevazilaženje ove stvarnosti i dostizanja do ideala, koliko god da su ispunjeni izazovima, su ispunjeni nadom i produktivnošću. 
Mi smo ne tako davno bili svjedokom poraza politika iz Hladnog rata, ali i unilateralizma i hegemonizma nakon toga. Svijet, uzimanjem pouke iz ovog historijskog iskustva, nalazi se u tranzicijskom periodu do novog svjetskog poretka i Pokret nesvrstanih može i mora ostvariti novu ulogu i uticaj. Ovaj sistem mora biti zasnovan na sveopštem učešću i jednakim pravima nacija; i solidarnost naš članica ovog pokreta je izuzetna potreba našeg vremena na formiranju novog svjetskog poretka. 
Na svu sreću, perspektiva svjetskih promjena najavljuje novi višeslojni svjetski poredak u kojem će tradicionalni centri moći svoju snagu predati grupama zemalja i kultura i različitih civilizacija sa različitim ekonomskim, društvenim i političkim htjenjima. Izuzetni događaji kojima smo svjedoci posljednje tri decenije jasno pokazuju da je javljanje novih sila praćeno slabljenjem starih sila. Ova postepena tranzicija moći daje priliku članicama Pokreta nesvrstanih da preuzmu veću i odlučujuću ulogu na svjetskoj sceni i stvori uvjete za jednim pravednim upravljanjem u kome će učestvovati sve zemlje. Mi, članice ovog pokreta smo uspjele da, u jednom relativno dugom vremenskom periodu, i pored postojanja različitih pogleda i smjernica, očuvamo svoju solidarnost i saradnju zasnovanu na zajedničkim idealima, a to nije jednostavno i malo postignuće. Ova veza može biti osnova tranzicije prema pravednom i ljudskom sistemu. 
Trenutni uvjeti u svijetu su možda neponovljiva prilika za Pokret nesvrstanih. Moje riječi su da „kontrolna soba“ svijeta ne smije biti vođena rukama nekoliko zapadnih diktatura. Na svjetskom nivou i međunarodnom vođenju je potrebno ustanoviti jedan kooperativni demokratski sistem i stabilizirati ga. Ovo je glavna potreba svih zemalja koje su direktno ili indirektno oštećene djelovanjem nekoliko arogantnih i imperijalističkih sila ili koje i danas podnose te štete. 
Vijeće sigurnosti Organizacije Ujedinjenih nacija posjeduje nelogičnu, nepravednu i u potpunosti nedemokratsku strukturu i mehanizme; ovo je jedna jasna diktatura i jedna stara i napuštena pozicija koja je izgubila svoj rok trajanja u historiji. Iskorištavajući upravo ovu pogrešnu strukturu i mehanizme, Sjedinjene Američke Države i njene saveznice su uspjele cijelom svijetu nametnuti svoju volju u okviru odjeće ljudskih vrijednosti. Oni govore „ljudska prava“ i usmjeravaju sve prema interesima Zapada; govore „demokratija“ i umjesto nje u drugim zemljama vrše vojnu intervenciju; govore „borba protiv terorizma“ i nebranjeno civilno stanovništvo u selima i gradovima gađaju svojim bombama i novim oružjima. U njihovim očima stanovništvo je podijeljeno na građane prvog, drugog i trećeg reda. 
Životi stanovnika Azije, Afrike i Latinske Amerike su jeftini, dok su životi ljudi u Americi i Evropi skupocjeni. Bezbjednost Amerike i Evrope je važna dok je bezbjednost drugih krajeva svijeta nebitna. Mučenja i atentati, ako se provode od strane Amerikanaca i cionista, odnosno njihovih marioneta, su dozvoljena i u potpunosti se prelazi preko toga. Njihovi mnogobrojni tajni zatvori na svim kontinentima su svjedoci najružnijih i najodvratnijih ponašanja sa nebranjenim zatvorenicima bez advokata i odbrane i bez suđenja, i to ne muči njihovu savjest. Dobro i zlo je u potpunosti selektivno i jednostrano. Svoje interese svjetskim nacijama nameću „međunarodnim zakonima“ i svoje nezakonite govore provode sa imenom „međunarodna zajednica“ i svojim monopolitičkim i dobro sistematiziranim medijskim kućama svoje laži predočavaju tačnim, svoju pokvarenost istinom i svoju napadnost i agresivnost borbom za pravednošću i nasuprot tome, svaki istinski govor koji bi otkrio njihove zavjere, nazivaju lažima i svako traženje vlastitog prava nazivaju pobunama. 
Prijatelji! Ovakvo falično i štetno stanje ne smije više postojati. Svi su se umorili zbog ove pogrešne međunarodne strukture. Pokret 99 procenata u Sjedinjenim Američkim Državama protiv centara moći i bogatstva u toj zemlji i javni protesti u zapadnoevropskim zemljama zbog ekonomske politike njihovih vlada su pokazatelj kapi koja je prelila ispunjenu čašu strpljenja i tolerancije tih naroda na ovakvo stanje. Potrebno je ovo nelogično stanje izliječiti. 
Jake, logične i sveopšte veze među članicama Pokreta nesvrstanih mogu biti duboko uticajne u pronalasku i slijeđenju remedijacije i procesa liječenja. 
 
Uvaženi gosti! 
Međunarodni mir i bezbjednost su jedna od izuzetno važnih međunarodnih tema i razoružavanje od katastrofalnog i oružja za masovno uništenje se smatra jednom prijekom i hitnom potrebom koju traže svi. U današnjem svijetu, bezbjednost je zajednički fenomen u kome ne smije biti diskriminacije. Oni koji su u svojim skladištima pohranili oružja protiv ljudskog roda nemaju pravo da se samonazivaju bajraktarima međunarodne bezbjednosti. To – bez sumnje – neće moći osigurati ni njihovu vlastitu bezbjednost. Danas se, sa dubinom žaljenja, može vidjeti da najveći posjednici nuklearnog naoružanja ne posjeduju odlučnost i volju za uništenje tog smrtonosnog naoružanja i njihove eliminacije iz svoje vojne doktrine, te isto smatraju faktorom za otklanjanje prijetnji i izuzetno snažnim indeksom u nametanju svog političkog i međunarodnog položaja. Ovakvo shvatanje je u potpunosti odbačeno. 
Nuklearno naoružanje niti može osigurati bezbjednost niti je osnova za jačanje političke moći, nego je njihova očigledna prijetnja. Dešavanja devedesetih godina dvadesetog stoljeća su pokazala da nuklearno naoružanje ne može spasiti države kao što je bivši Sovjetski savez. I danas vidimo zemlje koje su, i pored posjedovanja atomskih bombi, nemoćne pred talasima nemira. 
Islamska Republika Iran korištenje nuklearnog, hemijskog i sličnog naoružanja smatra velikim grijehom. Mi smo prezentirali slogan „Bliski istok bez nuklearnog naoružanja“ i poštujemo ga. To ne znači zatvaranje očiju pred pravom za mirnodobsko iskorištavanje nuklearne tehnologije i proizvodnje nuklearnog goriva. Mirnodobska upotreba ove energije, na osnovu međunarodnih zakona, pravo je svih država. Svi trebaju biti u stanju da iskorištavaju ovu vrstu neštetne energije za različite potrebe svojih država i naroda i u postizanju toga ne smiju biti ovisni ni o kome. Nekolicina zapadnih zemalja, posjednica nuklearnog naoružanja od kojih su neke koristile te kapacitete protiv drugih, žele da sačuvaju svoj monopol nad proizvodnjom nuklearnog goriva. Sada se odvija podmukli proces s namjerom očuvanja monopola nad proizvodnjom i prodajom nuklearnog goriva u centrima kojima su pridodani nazivi „međunarodni“, ali su zapravo u kandžama nekolicine zapadnih zemalja. 
Gorka ironija našeg vremena je ta da se vlada Sjedinjenih Američkih Država, koja je posjednik najvećeg i najsmrtonosnijeg nuklearnog naoružanja i druge vrste oružja za masovno uništenje i koja je jedina upotrijebila ovu vrstu naoružanja, želi predstaviti predvodnikom borbe protiv širenja nuklearnog naoružanja! Oni i njihovi zapadni saveznici su okupatorski cionistički režim opremili ovom vrstom oružja i za ovaj osjetljivi region svijeta stvorili veliku prijetnju; ali upravo ova zavjernička skupina nezavisnim zemljama ne želi dozvoliti mirnodobsko korištenje nuklearne tehnologije, pa se čak, svim raspoloživim sredstvima protive proizvodnji nuklearnog goriva za potrebe proizvodnje radio-lijekova i izotopa za druge mirnodobske potrebe. Njihov lažni izgovor je - strah od proizvodnje nuklearnog naoružanja. Kada je riječ o Islamskoj Republici Iran, oni vrlo dobro znaju da lažu; ali politika, u vrijeme kada u sebi ne sadržava ni trun duhovnosti, sebi daje za pravo da laže. Zar će se posramiti i postidjeti oni koji u dvadeset i prvom stoljeću govore o nuklearnim prijetnjama i ne srame se? 
Ja naglašavam da Islamska Republika Iran nije u potrazi za nuklearnim naoružanjem ali isto tako nikada neće zatvoriti oči pred prirodnim pravom svoje nacije za mirnodobsku upotrebu nuklearne energije. Naš slogan je „Nuklearna energija za sve, nuklearno naoružanje ni za koga“. Mi smo odlučni u provođenju oba dijela ovog slogana i vrlo dobro znamo da je slamanje monopola nekoliko zapadnih zemalja u proizvodnji nuklearne energije u okviru Sporazuma o zabrani širenja nuklearnog naoružanja u korist svih nezavisnih država, među kojima su i članice Pokreta nesvrstanih. 
Iskustvo protekle tri decenije uspješnog otpora i istrajnosti u odnosu na silništvo, aroganciju i svakodnevne pritiske Sjedinjenih Američkih Država i njenih saveznica, Islamsku Republiku Iran je ubijedilo da otpor jednog naroda sa odlučnom voljom može pobijediti sva naprijateljstva i zlonamjernosti te da može otvoriti blistavi put uspjeha prema dostizanju do uzvišenih ciljeva. Opšti napredak i prosperitet naše zemlje u posljednjim decenijama je realnost koja se nalazi pred očima svih što su međunarodni moćnici nebrojeno puta potvrdili; i to sve u uvjetima sankcija i ekonomskih pritisaka, snažne propagande medija ovisnih o Sjedinjene Američke Države i cioniste. Sankcije za koje iluzionisti govore da su paralizirajuće ne samo da nas nisu paralizirale i nikada to neće ni uraditi, nego su naše korake učinile snažnijim, našu volju čvršćom i naše ubjeđenje u tačnost vlastitih analiza i unutrašnje kapacitete nacija. Mi smo u ovim aktivnostima nebrojeno puta vidjeli Božiju pomoć i podršku. 
 
Dragi gosti! 
Smatram potrebnim da ovdje govorim o izuzetno važnoj temi; ali iako je vezana za naš region, ipak je njen značaj prešao granice regiona i međunarodnu politiku je tokom decenija stavila pod svoj uticaj a to je bolno pitanje Palestine. Sažetak svega toga je da je jedna nezavisna država sa jasnom historijskom poznanicom pod imenom „Palestina“, u okviru jedne strašne zavjere Zapada na čelu sa Velikom Britanijom, tokom četrdesetih godina dvadesetog stoljeća, otuđena od njenog naroda i pod silom oružja, ubijanja i prevara predata u ruke grupi ljudi koji su većinom migrirali iz evropskih zemalja. Ova velika prevara i otuđivanje koja je počela masovnim ubijanjima nebranjenog stanovništva u gradovima i selima i njihovom protjerivanju iz stoljetnih ognjišta na teritorije susjednih zemalja, nastavljena je istim metodama već više od šest decenija, a i danas se nastavlja. Ovo je jedna od najvažnijih tema ljudske civilizacije. Politički i vojni zvaničnici cionističkog režima se tokom ovog perioda nisu ustručavali pred činjenjem nikakvih zločina; od ubijanja ljudi i uništavanja njihovih domova, poljoprivrednih dobara, hapšenja, zatvaranja i mučenja njihovih muškaraca, žena, pa čak i djece, pa sve do ponižavanja i vrijeđanja ljudske časti i vrijednosti ove nacije, i pokušaja njihovog varenja u stomacima cionističkih otpadnika, do oružanih napada na njihove izbjegličke kampove unutar Palestine i u susjednim državama u kojima su smješteni milioni protjeranih Palestinaca. Nazivi Sabra, Šatila, Kana i Deir Jasin, i mnogi drugi poput ovih mjesta su okupani krvlju napaćenog i nebranjenog palestinskog naroda i kao takvi evidentirani u historiji ovog regiona. I sada, nakon šezdeset i pet godina, nastavljaju se isti ti zločini od strane krvoločnih cionističkih vukova nad onima koji su ostali na svojim ognjištima. Oni svakoga dana ovim zločinima pridodavaju nove metode i region suočavaju sa novim tenzijama i krizama. Malo je dana da u njima nema informacija o ubijanju, ranjavanju, hapšenju, zlostavljanju njihovih omladinaca koji su ustali da brane svoju domovinu i ljudsku čast, te se protive rušenju svojih poljoprivrednih dobara i domova. 
Cionistički režim koji je pokrenuo katastrofalne i krvave ratove i koji je okupirao arapske zemlje i ustanovio državni terorizam u regionu i svijetu, desetinama godina sprovodi teror i represiju i tako palestinski narod koji je odlučan u realizaicji svojih prava i koji pruža otpor, naziva teroristom a mediji ovisni o cionizmu kao i mnogi zapadni mediji i plaćenici također, gazeći moralne i medijske obaveze, ponavljaju ovu notornu laž. 
Politički funkcioneri pobornici ljudskih prava, također, zatvaraju oči pred svim ovim zločinima i bez imalo stida i srama, podržavaju taj konfliktni režim i pojavljuju se u ulozi njegovog branjenika i advokata. 
Naš govor i poruka je da Palestina pripada Palestincima a nastavak njene okupacije predstavlja neprihvatljivu veliku nepravdu i tiraniju kao i nesagledivu opasnost svjetskom miru i sigurnosti. 
Svi prezentirani načini i metodi Zapada i onih koji su ovisni o njima za rješavanje palestinskog pitanja su bili pogrešni i neuspješni a tako će biti i u budućnosti. 
Mi smo predložili potpuno pravedno i demokratsko rješenje; svi Palestinci, bez obzira živjeli u Palestini ili bili protjerani u neke druge zemlje, da izađu na referendum koji bi bio održan preciznom nadgledanošću i sigurnošću i tako izaberu strukturu svog političkog sistema i svi Palestinci koji su dugi niz godina izloženi patnji i prognanstvu, vrate se na svoja stoljetna ognjišta i na tom referendumu svojim učešćem urede Ustav i izborni protokol i tada će biti uspostavljen mir. 
Ovdje želim da uputim dobronamjeran savjet američkim funkcionerima koji su do sada pružali nesebičnu pomoć i podršku cionističkom režimu na svjetskoj sceni. 
Ovaj režim vam je do sada priredio nebrojeno mnogo nedaća, vaš imidž među regionalnim narodima učinio omraženim i u njihovim očima predstavio vas kao saučesnike u njihovim svirepim zločinima, materijalni i nematerijalni troškovi koji su dugi niz godina nametnuti američkoj vladi i narodu su zapanjujući i moguće je da će ovi troškovi biti aktuelni i u budućnosti ako se nastavi ovaj trend. Dođite i razmislite o prijedlogu Islamske Republike Iran o održavanju referenduma i hrabrom odlukom spasite se od trenutnog 'neraspetljivog čvora'. Bez sumnje, regionalni narodi i svi slobodari svijeta će toplo dočekati ovaj vaš potez. 
 
Dragi gosti! 
Sada ću se vratiti na početak govora. Osjetljivi svjetski uvjeti su trenutno u prolazu sa jedne veoma važne historijske instance. Očekuje se da je na pomolu novi poredak. Pokret nesvrstanih čini više od dvije trećine svjetske populacije i može imati veliku ulogu u formiranju budućnosti. Održavanje ovog velikog samita u Teheranu također je događaj smisaonog karaktera koji se mora iskoristiti u svjetskim odnosima. Mi, članovi ovog pokreta, zajedničkim mogućnostima i velikim potencijalima možemo odigrati historijsku i trajnu ulogu u spašavanju svijeta od nesigurnosti i imperijalističkih ratova. 
Ova težnja bit će moguća jedino uz sveobuhvatnu saradnju među članicama. Među nama, veoma bogatim zemljama su i zemlje koje imaju značajan utjecaj na međunarodnom planu. Lijek za probleme moguć je uz ekonomsku i medijsku saradnju kao i uz prenošenje strateških i uzvišenih iskustava. 
Moramo učiniti stamenitim i postojanim naše korake. Ostati odani našim težnjama. Ne smijemo se bojati bijesa arogantnih velesila i ne 'nasjedati' na njihove 'osmjehe'. 
Božija volja i Zakon stvaranja trebamo smatrati svojim patronima. Trebamo uzeti pouku i ibret i poraza ideje komunizma unazad dvije decenije i poraza takozvane politike zapadnog demokratskog liberalizma u sadašnjem dobu čije znakove možemo vidjeti na ulicama Europe i Amerike i njihovih teških ekonomskih problema. 
Na koncu, moramo smatrati velikom šansom pad diktatura ovisnih o Americi i cionističkom režimu u Sjevernoj Africi i Islamskom buđenju u regionalnim zemljama. 
Mi možemo podizanjem nivoa 'političke eksploatacije' Pokreta nesvrstanih razmišljati o svjetskom upravljanju, možemo prezentirati historijski dokument za preokret u upravljanju i osigurati njegove izvršne instrumente, možemo definirati kretanje prema utjecajnoj ekonomskoj saradnji u smislu planiranja i primjera međusobne kulturološke saradnje. 
Bez sumnje, formiranje aktivnog i veoma motivirajućeg Sekretarijata za ovu organizaciju, utjecajno i uveliko će pomoći postignuću ovih težnji. 
 
 
Govor lidera Islamske revolucije na 16. samitu lidera Pokreta nesvrstanih u Teheranu