Saopćenje „Muslimanske braće“ iz Egipta

egipat_muhammad_badieUsrijedu, 23.3.2011. godine „Muslimanska braća“ iz Egipta uputila su zvanično saopćenje u kojem traže od Izraela da, nakon svrgavanja režima Hosnija Mubaraka koji je bio njihova strateška podrška, revidira svoju politiku.


U saopćenju se kaže:
„Okolnosti su se promijenile i egipatski narod je ponovo povratio svoj suverenitet, izbavio se iz jarma režima koji je bio potčinjen Izraelu i koji je našu braću u Gazi stavio u izolaciju.
Zaokupljenost arapskim revolucijama i talasima promjena koje ruše diktatorske režime i vladare, nikada neće odvratiti pažnju arapskih naroda od njihovog najvažnijeg pitanja – palestinske ideje i islamskih i kršćanskih svetinja.“
Ovaj pokret pohvalio je podršku egipatske vojske mirnoj revoluciji naroda ove zemlje, te od Visokog vojnog vijeća zatražio da na zahtjev egipatskog naroda odgovori praktično, skidanjem obruča sa pojasa Gaze.
„Muslimanska braća traže od svih grupa, stranaka i političkih struja u Palestini, posebno od pokreta islamskog otpora Hamasa i Fataha, da ulože napor na planu ostvarenja nacionalnog jedinstva i pomirenja.
Muslimanska braća, takođe, traže od arapskih lidera i naroda da zauzmu odlučan stav protiv agresije nad Palestincima od strane izraelske vojske“