ZAPEČAĆENI DŽENNETSKI NAPITAK - Safijurrahman el-Mubarekfuri

Knjiga Zapečaćeni džennetski napitak, autora Safijurrahmana el-Mubarekfurija, spada u jedinstvene knjige u svojoj hronologiji zbivanja i metodologiji izlaganja, a posebno je izražena sveobuhvatnost čistog životopisa Poslanika Muhammeda, s.a.v.s. Također, ova knjiga se odlikuje svojom pristupačnošću široj čitalačkoj publici, kao i istraživačima kojima je životopis Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., struka. U ovoj knjizi svako za sebe može naći ono što želi znati o životu Poslanika Muhammeda, s.a.v.s. Njene kvalitete potvrđuje i dodjela nagrade za prvo mjesto od strane Islamske lige – Rabite, na Prvom islamskom kongresu održanom u Pakistanu, koji je bio posvećen studiji o časnom Resulullahovom, s.a.v.s., životu, radu i djelu. Autor je u knjizi izbjegavao opširna izlaganja, kao i bezvrijedna skraćivanja. Nastojao je biti što precizniji te je događaje i zbivanja promatrao sa više aspekata, što je dovelo do toga da kostur knjige bude ono što je najjasnije i najtačnije. Izbjegavao je navođenje dokaza zbog nepotrebne opširnosti, no na mjestim gdje je primjetio da bi čitalac mogao iščuđavati, ponudio je na dokaze.

RAZUMJEVANJE PRIORITETA - Jusuf El-Kardavi

Knjiga Razumijevanje prioriteta, autora Jusufa El-Karadavija, obrađuje temu koja je veoma važna jer, sa šerijatskog stanovišta, ona liječi deformaciju odnosa i poremećenih kriterija u vrednovanju stvari, misli i djela te ukazuje čemu treba dati prednost, a čemu ne te šta je na ljestvici vrijednosti božanskih odredbi i vjerovjesničkih smjernica broj jedan, a šta sedamdeset. I to naročito u današnje vrijeme kada su kriteriji prioriteta poremećeni. Ova knjiga je pokušaj bacanja svjetla na nekoliko prioriteta s kojima je došao Šerijat, iz kojih se crpe dokazi, ne bi li doprinijela formiranju ideje i programa za utemeljivanje ove vrste fikha, te bila uputa radnicima za islam i onima koji ih oponašaju, kako bi uspjeli razlučiti ono čemu je Šerijat dao prioritet, od onoga što je odgodio. Ono u čemu je žestok, od onoga u čemu je popustljiv i ono što je vjera učinila važnim, od onoga što smatra malim i manje važnim i da, možda, to bude razlog zbližavanja nazora pregalaca koji se zalažu za islam.

MUHAMMED - Martin Lings

Knjiga Muhammed, autora Martina Lingsa, nesumnjivo je najbolja biografija Poslanika islama, s.a.v.s., napisana na engleskom jeziku. Autor je u ovoj knjizi Poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., pristupio bez predrasuda, pozitivno i odgovorno oslanjajući se isključivo na klasične muslimanske izvore. Kroz ličnost poslanika Muhammeda, s.a.v.s., Lings je, veoma jednostavnim i lahkim jezikom, zapadnoevropskom svijetu predstavio kur'ansku, odnosno islamsku sliku svijeta, dakle, sliku svijeta u kojoj, na matrici islamskoga monoteizma (tewhida) sve funkcionira u savršenoj harmoniji i skladu. Lings nam iznosi najsitnije detalje iz Muhammedova, s.a.v.s., života - od lične higijene, načina ishrane, stanovanja, odijevanja, odnosa prema ljudima, prema drugim religioznim i kulturnim narodima, jahačim životinjama i bojnim konjima, odnosa prema saputnicima, prema vlastitome oružju, prema djeci, prijateljima, ženama, rodbini, prema državničkim obavezama itd., predstavljući Muhammeda, s.a.v.s., u punom značenju te riječi, Poslanikom, ne samo religije, nego i Poslanikom kulture, Poslanikom civilizacije, Poslanikom koji je i politiku, i državu, i kanon, i znanje, i umjetnost promatrao u neraskidivom jedinstvu sa najvišim počelom Stvarnosti (Bogom). Lingsova poruka je jasna: u dubokoj intelektualnoj krizi čovjeka, koja ide ruku pod ruku sa nezaustavljivom materijalizacijom svijeta, moramo shvatiti da nema drugog puta osim traženja utočišta u Bogu i Njegovu Vjerozakonu. Svoju poruku on potkrepljuje jednom Poslanikovom izrekom u kojoj se kaže: «Ovaj svijet je most koji nas iz konačnog povezuje sa beskonačnim, iz prolaznog sa vječnim, pa ko će graditi svoju kuću na mostu!» No, da bismo lakše prešli taj most, vlastitu vjeru moramo prije svega intelektualno razvijati i odgovorno živjeti unutar historije (baš onako kako je živio Poslanik islama, s.a.v.s.,), za čiji razvoj i sudbinu smo, kao Božiji namjesnici na Zemlji i razumom obdarena bića, najodgovorniji. Rečeni Lingsov stav moramo shvatiti i prihvatiti ozbiljno, a upravo ova knjiga, koju ovdje predstavljamo, čiji sadržaj nam na lahak način otkriva osnovna učenja o islamu, sjedinjena u ličnosti Muhammeda, s.a.v.s., i njegova sunneta, pomoći će nam da pronađemo utočište u takvom razumijevanju religije, za kojim danas o groman broj vapi, preživljavajući duboku krizu vlastitog identiteta.

Mlade muslimanke - svjedočenja i sjećanja

Ova knjiga donosi svjedočenja, potresne priče žena koje su u doba komunizma izvojevale pobjedu između svjetla i tmine, žena čija su srca ostala mehka bez obzira na sve što im je učinjeno. Sva ova svjedočenja koja su napisale žene koje su djelovale u političkoj ilegali mladomuslimanske organizacije, imaju jednu zajedničku nit, one govore o sličnim iskustvima, osjećanjima, patnjama, stvarnim događanjima ...

Podkategorije